Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Målet är ökad elektrifiering i Örebro län

Publik och föredragshållare inomhus

Foto: Irina Hallor, Region Örebro län

Hur kan vi tillsammans bidra till elektrifieringen och en robust elförsörjning i Örebro län? Det var frågan som diskuterades med representanter för elproducenter, elnätsägare, stora elkonsumenter och länets kommuner. Värd för mötet var Länsstyrelsen och Region Örebro län.

Sverige har som mål att bli fossilfritt 2045. I övergången till ett mer hållbart energisystem behöver samhället elektrifieras och förses med elektrisk energi inom till exempel industri- och transportsektorn.

Fredag den 8 mars var 60 personer samlade för att diskutera vad vi kan göra tillsammans för att driva på elektrifieringen i Örebro län. Bland talarna fanns Svenska kraftnät, Eon, Energimyndigheten, Örebro bostäder och projektet Elsmarta östra Mellansverige. Dagen bjöd också på diskussioner i mindre grupper.

Jätteroligt att så många slöt upp på mötet och är engagerade i frågan. Tillsammans kan vi nå ännu längre än vi redan gjort. Elektrifiering är en nödvändighet om vi ska nå klimatmålen i Sverige och Örebro län, säger Irina Hallor, utvecklingsledare inom klimatstrategi, Region Örebro län.

Dagen arrangerandes av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län som tillsammans ansvarar för länets energi- och klimatprogram och driver tillhörande råd.

Målet är att tillsammans landa i både konkreta insatser och i hur vi kan samverka i det fortsatta arbetet. Dagens möte var ett startskott och målet är en ökad elektrifiering i Örebro län, säger Per Evenhamre, enhetschef Klimat och energi, Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen och regionen ska nu ta fram ett förslag på det fortsatta arbetet som också kommer att presenteras i Örebro läns energi- och klimatråd under våren.

Kontakt

Irina Hallor

Utvecklingsledare Energi och klimat

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss