Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det offentliga ställer krav på fossilfria transporter i sina upphandlingar

Foto: Jessica Jeppson, Region Örebro län

Örebro läns alla kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har tillsammans beslutat att ställa krav på att transporter som upphandlas ska vara fossilfria. "Det här är ett önskemål vi fått till oss från näringslivet via Örebro läns energi- och klimatråd. Genom rådet har de offentliga organisationerna samverkat i frågan och vi är glada att ha fattat det här beslutet som samtliga organisationer står bakom", säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

- Nyligen kom IPCC med tydliga budskapet att det är bråttom, att vi går när vi borde spurta. Jag tycker att det här gemensamma initiativet i vårt län är en mycket tydlig och konkret åtgärd som visar att vi höjer tempot för att klara klimatmålen, säger landshövding Lena Rådström Baastad.

Arbetet med den avsiktsförklaring som nu har beslutats initierades av representanter från näringslivet i Örebro läns energi- och klimatråd. Budskapet från näringslivet var att företagen kan ställa om, men då måste beställarna underlätta för företagen genom att ställa krav på fossilfria transporter. Kommunerna lyssnade på näringslivets behov och tog till sig de önskemål som fanns. Som representanter för länets kommuner tog Hallsberg och Laxå kommando i frågan och tillsammans med Region Örebro län formulerade de två kommunerna avsiktsförklaringen som nu alla organisationer ställt sig bakom och beslutat om.

Alla offentliga organisationer är med

- För oss i Hallsbergs kommun är arbetet för hållbara transporter väldigt viktigt och därför drev vi den här frågan tillsammans med Laxå kommun. Vi är glada att alla offentliga organisationer i Örebro län strävar efter en snabbare omställning av transportsektorn. Samarbetet mellan kommunerna och näringslivet i länet fungerar väldigt bra, säger Lena Fagerlund, kommundirektör i Hallsberg.

- Arbetet med avsiktsförklaringen har gått smidigt. Alla organisationer bestämde att ställa sig bakom ambitionen att skynda på omställningen till fossilfria transporter och sen kom vi snabbt till beslut. Nu ser vi fram emot att tillsammans driva omställningen till hållbara transporter framåt i vårt län, säger Andreas Svahn.

Transporter en stor källa till utsläpp av koldioxid

Resor och transporter står för nästan 40 procent av Örebro läns klimatutsläpp. För att nå de regionala och nationella energi- och klimatmålen behöver utsläppen från resor och transporter minska med drygt åtta procent per år fram till år 2030. Därför är krav i offentliga upphandlingar ett viktigt verktyg för att driva den gröna omställningen mot mer förnybara drivmedel och energisnålare fordon.

”Vi som organisationer vill ta ett regionalt ansvar för att bidra till en grön omställning inom transportsektorn från fossila drivmedel till förnybara drivmedel och då främst till el, biogas och vätgas när det är möjligt”, står det i avsiktsförklaringen som Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län och länets kommuner beslutat om och som fastställts av det regionala samverkansrådet.

Fakta: Örebro läns energi- och klimatråd

Örebro läns energi- och klimatråd ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringslivet, kommunerna, universitetet och många branschorganisationer. Rådet bildades våren 2021 och leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län. Ordförande i rådet är regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) och landshövding Lena Rådström Baastad.

Mer information

Pressmeddelande Det offentliga ställer krav på fossilfria transporter i sina upphandlingar (Region Örebro län) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss