Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Metod för hållbar upphandling

Bild: Energikontoret sydost.

Offentliga aktörer behöver visa vägen, inte minst när det gäller upphandling av transporter. Transportnätverket har tillsammans med andra relevanta aktörer arbetat för att finna metoder för upphandlingskrav som främjar hållbara transporter. Det första steget har skett inom en förstudie tillsammans med Örebro kommun och Energikontor Sydost.

Inom upphandling och försäljning av transporter behövs nya kravställningar för att gynna de aktörer som satsar på hållbara alternativ och på lösningar med låg klimatpåverkan. Dagens tillvägagångssätt vid upphandling sätter ramar som inte gynnar en hållbar utveckling, och som är låst i gamla affärsmodeller.

Inom förstudien har leverantörsdialoger testats för att gynna en dialog mellan köpare och säljare som visar på möjligheten att ställa högre krav på hållbarhet vid upphandling. Leverantörsdialog är en del av ett strategiskt arbete med att integrera hållbarhet och upphandling. Det är ett sätt att kommunicera beställarens krav och organisationens ambitioner till potentiella leverantörer på marknaden. Och en möjlighet att lära känna marknaden bättre.

Läs mer om metoden leverantörsdialog, dess fördelar och utmaningar:

Leverantörsdialog som metod (2023) (regionorebrolan.se) Länk till annan webbplats.

Kunskapsbank för hållbar upphandling

För inspiration och bra underlag vid arbete med upphandling av hållbara transporter och fordon finns här några goda exempel:

Kunskapsbank - Hållbar upphandling i Örebro kommun (energikontorsydost.se) Länk till annan webbplats.

Kunskapsbank - Närkefrakt jobbar med hållbara transporter (energikontorsydost.se) Länk till annan webbplats.

Kunskapsbank - Bli en bättre beställare (energikontorsydost.se) Länk till annan webbplats.

En del i Transportnätverkets arbete

Hösten 2022 förde Transportnätverket och Fossilfritt Sverige dialog tillsammans med aktörer i länet om utmaningar inom upphandling av hållbara transporter. Denna dialog resulterade i leverantörsdialoger tillsammans med Örebro kommun, där kommande transportupphandling fick vara utgångspunkt för dialog mellan både köpare och säljare av transporter. På dessa möten lyftes bland annat hur upphandling och kravställning kan bidra till att minska klimatpåverkande utsläpp från transporter och gynna utvecklingen av hållbara transporter i länet. Målet var att kunna göra tydliga och framåtsyftande kravställningar som leder till fossilfria transporter.

Transportnätverkets arbete genomfördes i samarbete med relevanta aktörer i länet samt med Kalmar län i en förstudie.

Transportnätverket är en del av Örebro läns energi- och klimatråd.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss