Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Energifrågan i fokus

Landshövding Maria Larsson och regionstyrelsen ordförande Andreas Svahn, foto Länsstyrelsen.

Energifrågan stod i fokus när energi- och klimatrådet samlades i oktober. Rådet gästades av Ebba Bjerkander, Bo Normark och Svante Axelsson.

Landshövding Maria Larsson och regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn hälsade välkomna och underströk vikten av att vi fortsätter prioritera klimat- och energifrågor och att arbeta tillsammans för att åstadkomma förändring. Rådet har aktiva arbetsgrupper som gör konkreta åtgärder, där medlemmarna har viljan och förmågan att skapa skillnad. Tillsammans kan vi springa fortare!

Energifrågan är mer aktuell än på länge med en oro i omvärlden och höga energipriser. Nu handlar det både om att minska användningen och om flexibla lösningar och möjlighet att styra när energin används.

Energifrågan på EU-nivå

Ebba Bjerkander från Central Sweden delade erfarenheter om energifrågan på EU-nivå.

En summering av Ebbas budskap:

  • Flera utmaningar: det är idag för få olika energikällor och en växande efterfrågan på energi globalt. Samtidigt finns det ett växande hot från klimatförändringarna som gör att vi måste fasa ut fossila bränslen och bli mer energieffektiva.
  • EU:s fokus: att skapa en trygg elförsörjning med hållbar energiproduktion, och med energipriser som inte drabbar vår konkurrenskraft.
  • Energieffektiviseringsdirektivet: EU-kommissionen lägger fram förslag. Medlemsstater i Europeiska rådet behöver komma överens med parlamentet för att skapa lagstiftning. Den stora frågan är hur mycket energikonsumtionen ska minska till år 2030 (jämfört med år 2020).
  • Förnybar energi: hur stor andel ska komma från förnybara källor 2030? Vad blir definitionen på förnybar energi?

Framtidens energibehov

Bo Normark, Industrial strategy executive, på EIT InnoEnergy, pratar bland annat om svårigheten att sia om framtida elbehov, men att de flesta är överens om att det kommer att öka snabbt.

En summering av Bos budskap:

  • Förnybar elproduktion behöver öka: Idag är 35 procent av elproduktionen i Europa förnybar. Om vi ska nå klimatmålen behövs en stor ökning.
  • Goda möjligheter i Sverige: Möjligheterna i Sverige att producera mer förnybar energi är goda, och det är även flera bra tekniska lösningar på gång för att både effektivisera och styra elen.
  • Enas om problembilden: Vi måste enas om problembilden, och se att vi är en del av Europas kraftsystem. Sverige kan självklart göra sitt, men vi hänger ihop med resten av Europa.

Det händer i Sverige

Svante Axelsson, foto Länsstyrelsen.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt 2030, inspirerade oss med många olika exempel på bra arbete som pågår runt om i hela Sverige. Bland annat det nya området Tamarinden i Örebro som Svante menade är ett föredöme och som kan användas som AI-plattform för andra kommuner.

Svante Axelsson betonade vikten av att få med alla i omställningen och att göra det i en positiv anda. Fossilfrihet och välstånd är inte konflikter med varandra och målbilden är att Sverige ska vara världens första välfärdsland i klimatomställningen. Industrin har visat att det är möjligt att ställa om. Även värderingar förändras och människor ändrar tycke och smak över tid. Vem kunde väl tro att elbilarna skulle vara där de är idag? Hur kan vi berätta om den fossilfria framtiden – ”living in fossil free-Sweden”. Hur kan vi marknadsföra oss med hållbara lösningar: Sverige - en permanent världsutställning för fossilfri teknik. Det är frågor som vi tillsammans får fortsätta att arbeta med.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss