Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lägesrapport från fokusområdena

Medlemmar i Örebro läns energi- och klimatråd, foto Jessica Jeppsson, Region Örebro län

Energi- och klimatrådets andra möte för året genomfördes den 2 maj på Conventum i Örebro. Rådsmedlemmarna fick en lägesuppdatering från arbetet inom fokusområdena transporter, energisystem och upphandling samt fick veta mer om elektrifieringslöften och vätgas.

Omställningen behöver accelerera

Omställningen behöver accelerera – det konstaterar Klimatpolitiska rådet i sin rapport för 2021, vilket också Örebro läns energi- och klimatråd vill bidra till.

Behovet av omställning syns tydligt på flera sätt. Inte minst genom näringslivets ökade aktiviteter i norra Sverige med några av Europas största industriinvesteringar i fossilfria energikällor och industriprocesser. Samtidigt ser vi stora svängningar i energipriserna, vilket är påfrestande för företag och privatpersoner. Allt som sker i omvärlden påverkar även Örebro län. Vikten och betydelsen av vårt gemensamma arbete inom energi- och klimatrådet är ännu större idag än när rådet startade.

Fokusområdena transporter, energi och upphandling

Arbetet är i gång och det bubblar av driv och entusiasm i uppstartade fokusområden. Mötesdeltagarna fick en uppdatering från respektive fokusområde av pågående och planerade aktiviteter.

Transporter

 • Upphandlingsutbildning: Sveriges åkeriföretag planerar att ta fram en utbildning tillsammans med regionala aktörer i Örebro län. Syftet är att öka kunskapen om möjligheterna med kravställning och inköp.
 • Fiktiv transportupphandling: Ta fram ett case där både köpare och säljare kan föra en öppen dialog om en fiktiv upphandling. Syftet är att tillsammans kunna föra en öppen dialog för att se hur lagen om offentlig upphandling kan fungera optimalt för att bidra till att nå det transportpolitiska målet om att minska utsläppen från transporter till 70 procent till år 2030.
 • Tidsaxel: Diskussioner och planering pågår för att ta fram en tidsaxel för ladd- och tankinfrastruktur, samt för teknikutveckling. Tidsaxeln ska ge en bild av utvecklingen framåt och ge svar på frågan ”När kan vi ställa krav på vilket bränsle och fordon?”

Energisystem

 • Allt det som diskuterades under rådsmötet kan rymmas inom energisystem, och därför behöver vi öka förståelse för energisystemets komplexitet och intresset för frågorna.
 • Arbete pågår med analys av möjliga aktiviteter som kan drivas inom rådet, bland annat
  • Kartläggning av länets energiflöden, behov, flaskhalsar, tillgänglig kapacitet etc.
  • Spridning av goda exempel i syfte att öka kunskapen inom området.
  • Temaserie i form av webbinarium om aktuella energifrågor för länet.
  • Ökat samarbete med kommuner inom energiplanering.
  • Omställning till en ”smart” stad och landsbygd.

Upphandling

 • Upphandlingswebbinarium planeras genomföras hösten 2022 vid fyra tillfällen inom områdena: LOU, transporter, livsmedel och byggnation.

Deltagarna bjöds också på intressanta och inspirerande presentationer om elektrifieringslöftet och om vätgas. Nästa rådsmöte är till hösten, den 18 oktober 2022. Fram till dess fortsätter arbetet inom respektive fokusområde.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss