Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera fall av sorkfeber i Örebro län

Skogssork bland grönska och ett torp

Foto: Mostphotos

Sorkfeber i länet är ovanligt men nu har några fall rapporterats i de norra delarna av Örebro län. Tidigare år har sjukdomen framför allt påvisats norr om Dalälven och endast enstaka fall har rapporteras in längre söderut. Förra året var ett så kallat sorkår, då fler sorkar finns i naturen vilket säkert bidrar till ett ökat antal fall. Sjukdomen uppträder framför allt under höst- och vårmånader

Virussjukdomen verkar inte påverka sorkarna själva men djuren kan smitta oss människor via sin urin, avföring och saliv. Smittan förs framför allt över via inandning av damm, som förorenats av sorkar, i uthus och vedbodar. Sorkfeber smittar troligen inte från människa till människa. Hundar och katter drabbas inte av sorkfeber.

Så undviker du att bli smittad

Det finns inte något vaccin mot sorkfeber. För att undvika att bli smittad är det viktigt att du tänker på att:

  • Undvika direktkontakt med gnagare
  • Undvika inandning av damm som kan vara förorenat av sorkens utsöndringar
  • Spreja ytor med disk- eller rengöringsmedel och gör rent med en blöt engångstrasa. Dammsug eller torrsopa inte.
  • Använda handskar och tvätta händerna noggrant med tvål när du städat eller hanterat avföring, döda sorkar, ved eller andra föremål och ytor där sorkar kan ha varit.

Symtom

Symtom hos människa är hög feber, muskelvärk, allmän sjukdomskänsla och ofta svåra buk- och ryggsmärtor. Njurarna angrips och nedsatt njurfunktion kan ses under en till två veckor. Ibland kan hudblödningar uppträda. Trots att många är rejält sjuka tillfrisknar nästan alla utan kvarstående men.

Har du misstanke om sorkfeber bör du kontakta 1177. Frågor om sorkfeber besvaras bäst av smittskyddsläkare, eftersom sjukdomen framför allt drabbar människor.

Mer om sorkfeber (1177.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss