Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktig smittskyddsinformation till dig som hanterar grisar och nötkreatur

Griskulting

Foto: Brett Sayles, Pexels

Nya krav ger bättre möjligheter att fortsatt hålla Sverige fritt från sjukdomarna porcint reproduktivt och respiratorisk syndrom (PRRS) hos gris och paratuberkulos hos nötkreatur.

Från och med den 1 september 2021 gäller Jordbruksverkets nya föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av PRRS och paratuberkulos. Föreskrifterna gäller för dig som hanterar grisar och nötkreatur i Sverige oavsett om du är djurhållare, transportör eller driver slakteri. Föreskrifterna talar om vad du som djurhållare behöver göra för att få ta in djur i din anläggning med avseende på sjukdomarna. Föreskrifterna gäller oavsett om djuren kommer från Sverige eller ett annat land. Kraven som du ska uppfylla varierar beroende på om anläggningen som djuren kommer från är fri från sjukdomarna eller inte.

Ta del av de nya föreskrifterna om PRRS på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Ta del av de nya föreskrifterna om paratuberkulos på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad är PRRS?

PRRS är en smittsam virussjukdom som kan ge upphov till reproduktionsproblem och sjukdom hos grisar. Sverige är för närvarande fritt från PRRS.

Läs mer om sjukdomen PRRS på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats Länk till annan webbplats.

Vad är paratuberkulos?

Paratuberkulos är en kronisk tarminfektion hos framför allt idisslare. Symtomen är långsamt insättande och är ofta svåra att upptäcka, särskilt i tidigt skede. Sjukdomen leder slutligen till döden, men djuren får ofta slås ut innan dess på grund av nedsatt produktion.

Paratuberkulos har i årtionden övervakats och kontrollerats i Sverige. Med 95 procents sannolikhet så förekommer paratuberkulos i färre än 5 procent av nötkreatursbesättningar eller inte alls. Det senaste fallet konstaterades 2005.

Läs mer om paratuberkulos på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats Länk till annan webbplats.

PRRS och paratuberkulos är anmälningspliktiga sjukdomar

PRRS och paratuberkulos är båda så kallade epizootisjukdomar vilket betyder att sjukdomarna är anmälningspliktiga och utreds av Jordbruksverket.

Du som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en epizootisjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär.

Veterinär som misstänker epizootisjukdom ska skyndsamt anmäla detta till Länsstyrelsen och Jordbruksverket via e-post eller telefon.

Konstaterade fall bekämpas av Jordbruksverket med stöd av epizootilagen och kan innebära restriktioner och avlivning av djur, men också viss ersättning enligt gällande regler.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss