Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilt försvar – en viktig del av Nato

Sverige är sedan den 7 mars en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Att Sverige blir en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera, även under höjd beredskap och krig. Länsstyrelsen ansvarar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med andra myndigheter, kommuner, regionen, näringsliv och frivilligorganisationer. Detta arbete kommer nu att intensifieras ytterligare, säger Lena Rådström Baastad, landshövding i Örebro län och civilområdeschef Mellersta civilområdet.

Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjningen fungerar även under krigsfara och krig. Det är något som Länsstyrelsen nu kommer att fokusera ännu mer på.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med det civila försvaret. Länsstyrelsen arbetar nu vidare med att konkretisera vad vi behöver göra utifrån vår roll i det civila försvaret.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss