06 maj 2024 klocka 10.00 - 16.00

Strategiska miljöbedömningar av kulturvärden i stadsmiljö

Länsstyrelserna i Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län bjuder in till ett seminarium där vi får lära om riksintressen för kulturmiljö, strategiska miljöbedömningar, skillnaden mellan påverkan och påtaglig skada på ett riksintresse samt hur konsekvensbeskrivs kumulativ skada och annan påverkan på kulturmiljö.

Under dagen får vi höra från Boverket och Riksantikvarieämbetet och lära oss av de som under lång tid arbetat med att ta fram strategiska miljökonsekvensbeskrivningar. Det blir även stadsvandring i Örebro för att se på aktuella exempel och avslutningsvis diskuterar vi hur ett möjligt arbetssätt kring kumulativa effekter kan hanteras i miljökonsekvensbeskrivningarna.

Målgrupp

Dagen riktar sig till tjänstepersoner inom länsstyrelserna i Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län samt kommunala tjänstepersoner inom dessa län.

Program

Fullständigt program kommer snart.

Anmälan

Anmäl dig genom att fylla i formuläret.

Skicka övriga upplysningar via e-post

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
City konferenscenter, Klostergatan 23 i Örebro
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
25 apr 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss