Björnjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivå som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Licensjakt på björn i Norrbotten

Här hittar du information om licensjakt på björn. För jakten finns särskilda regler.

Regler, områden och jakttider för licensjakt 2019

Jakttider, delområden och antal djur

Totalt 34 björnar får efter beslut jagas i länet under följande perioder:

 • Nedanför odlingsgränsen från och med den 21 augusti till och med senast den 15 oktober.
 • Ovanför odlingsgränsen från och med den 21 augusti till och med 30 september.
 • Jakten avlyses så snart beslutat antal björnar inrapporterats som fällda i respektive delområde.
 • I delområde ett får högst fem björnar fällas. I delområde två får högst 29 björnar fällas.

Anmäla fälld eller påskjuten björn

Du måste anmäla fälld björn till Länsstyrelsen på telefon 010-225 57 71 utan dröjsmål och senast klockan 21.00 samma dag som djuret fällts.

Påskjuten björn ska anmälas till Länsstyrelsen på telefon 010-225 57 71 snarast efter påskjutningen.

Information om hur många djur som återstår

Du som jagar ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur och återstående kvot finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010-225 57 71.

 

Rovdjurstelefonen Norrbotten

När du ringer Rovdjurstelefonen 010-225 57 71 kommer du att få två alternativ:

 1. För aktuell information om antal fällda björnar och hur många som återstår av tilldelningen i länet eller området. Informationen uppdateras minst en gång per dygn och omedelbart då en björn fällts eller påskjutits. Här informerar vi också om avlyst jakt.
 2. För att anmäla fälld eller påskjuten björn. Du kopplas då till handläggare i beredskap.

Villkor för årets licensjakt

Reglerna i sin helhet hittas i beslutet:

Beslut licensjakt björn 2019PDF

Kort om reglerna:

 • Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
 • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelens beslut. LÄNK
 • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).
 • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
 • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

Under pågående licensjakt uppdateras antalet fällda eller påskjutna djur i denna tabell under vardagar. För senast uppdaterade information, ring 010-225 57 71.

Antal fällda björnar per delområde


Aktuell information om antal fällda och påskjutna björnar

Område

Hane

Hona

Påskjutna

Totalt

Delområde ett

Delområde två

Information om när tabellen senast är uppdaterad kommer att finnas.

Så gott som all björnjakt beslutas av länsstyrelsen och du som tänker jaga björn är skyldig att känna till villkoren i beslutet. Du behöver även känna till de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen.

Läs hela länsstyrelsens beslut om årets björnjakt och de villkor som gäller för just det område där du ska jaga. Där finns det viktiga telefonnummer som du använder för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området och hur du rapporterar in fälld eller påskjuten björn.

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får magasinskapaciteten för halvautomatiska vapen vara max fem patroner.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn. Läs mer om särskilda villkor i dokumentet om användande av åtel under licensjakt på björn.
 • Högst två hundar som ställer eller förföljer björn får användas samtidigt vid jakt på samma björn.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas på plats inom två timmar.

Försäljning av björnskinn och björnkött eller andra kommersiella aktiviteter med den fällda björnen är förbjudet enligt CITES-konventionen. Läs mer om kommersiell hantering av björn på Jordbruksverket.länk till annan webbplats

Besiktningsmän från Länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet och kraniet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län


Rovdjurstelefonen Norrbotten