Björnjakt

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur och renar får skyddsjakt och viss licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat ska gälla i länet. Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivå som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Då fälldes den sista björnen

Under tisdag morgon den 17:e september, klockan nio, fälldes en björn i Jokkmokks kommun. Det var den 29:e björnen som fällts i delområde 2 där alla kommuner utom Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyns kommuner ingår. Därmed är den totala licensjaktskvoten på 34 björnar fylld och jakten avlyst i hela länet.

En sammanfattande nyhet kommer under dagen.

Licensjakt på björn i Norrbotten 2019

Den 21 augusti startade årets licensjakt för björn där högst 34 björnar får fällas i Norrbotten. För jakten finns särskilda villkor som du som är jägare behöver känna till. Bland annat måste alla jägare ha med sig statligt jaktkort under jakten. Jaktkortet visar att du har betalat viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige.

Utökad tillsyn under årets björnjakt

Här kan du se antal fällda björnar i karta

Karttjänstenlänk till annan webbplats - där du enkelt kan se i vilket område varje björn fällts.

Antal fällda björnar i tabell

Under pågående licensjakt uppdateras antalet fällda eller påskjutna djur i denna tabell under vardagar. För senast uppdaterade information, ring Rovdjurstelefonen.

Aktuell information om antal fällda och påskjutna björnar

Område

Hane

Hona

Påskjutna

Totalt

Licensjaktsområde 1 (Piteå, Luleå, Boden, Älvsbyn)

3

2


5

Licensjaktsområde 2 (övriga områden, se karta)

9

10


19

Tabellen är uppdaterad 2019-09-12, kl 08.15.

Ring Rovdjurstelefonen

 
 • För att få information om återstående kvot
 • För att anmäla fälld eller påskjuten björn


Under licensjakt efter björn rapporterar du till:

Rovdjurstelefonen 010-225 57 71 Du kommer att få två alternativ.

 1. Tryck 1 om du vill höra återstående kvot.
  Telefonsvararen uppdateras så fort det skett en förändring eller minst en gång per dag.
 2. Tryck 2 för att rapportera in påskjuten eller fälld björn.
  Du som är jägare måste anmäla fälld björn till Länsstyrelsen utan dröjsmål, snarast efter påskjutningen och senast klockan 21.00 samma dag som djuret fällts.

  Du kopplas till en beredskapshandläggare under tiderna 06.00—22.00. En besiktningsman tillkallas för att besiktiga björnen på plats. Vänta tills ni kommit i kontakt med besiktningsmannen innan ni flyttar eller tar ur björnen.

Jakttider per område

Totalt 34 björnar får efter beslut jagas i länet under årets licensjakt efter björn, under följande perioder:

 • Ovanför odlingsgränsen (se även detaljPDF) 21 augusti till och med 30 september.
 • Nedanför odlingsgränsen (licensjaktsområden 1 och 2PDF) 21 augusti till och med senast den 15 oktober.
 • I licensjaktsområde 1 får högst fem björnar fällas.
 • I licensjaktsområde 2 får högst 29 björnar fällas.

Jakten avlyses så snart beslutat antal björnar inrapporterats som fällda i respektive licensområde.

Villkor för licensjakt efter björn

Beslut licensjakt björn 2019, innehåller villkor för årets licensjakt PDF

Kort sammanfattning

 • Jakten får endast pågå från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
 • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jaktledarens ansvar beskrivs i Länsstyrelens beslut.
 • Samtliga björnar får fällas med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona, oavsett ungarnas ålder.
 • Hund får användas vid jakt. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt. 
 • Jakten får bedrivas med hjälp av åtel enligt särskilda villkor som beskrivs i Länsstyrelsens beslut. Åtel ska anmälas till Länsstyrelsen.

Så gott som all björnjakt beslutas av länsstyrelsen och du som tänker jaga björn är skyldig att känna till villkoren i beslutet. Du behöver även känna till de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen.

Läs hela länsstyrelsens beslut om årets björnjakt och de villkor som gäller för just det område där du ska jaga. Där finns det viktiga telefonnummer som du använder för att få reda på hur många djur som finns kvar på tilldelningen i området och hur du rapporterar in fälld eller påskjuten björn.

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Vid jakt på björn får magasinskapaciteten för halvautomatiska vapen vara max fem patroner.
 • Det är tillåtet att använda åtel vid licensjakt på björn. Läs mer om särskilda villkor i dokumentet om användande av åtel under licensjakt på björn.
 • Högst två hundar som ställer eller förföljer björn får användas samtidigt vid jakt på samma björn.
 • Vid jakt på björn ska en eftersökspatrull finnas på plats inom två timmar.

Försäljning av björnskinn och björnkött eller andra kommersiella aktiviteter med den fällda björnen är förbjudet enligt CITES-konventionen. Läs mer om kommersiell hantering av björn på Jordbruksverket.länk till annan webbplats

Besiktningsmän från Länsstyrelsen besiktar fällda björnar och tar prover. Statens veterinärmedicinska anstalt kan med hjälp av dessa prover bestämma exempelvis ålder på björnen. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom björnforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet och kraniet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län


Rovdjurstelefonen Norrbotten