Spillningsinventering av björn

En björn i en skog på hösten. Foto.

Under 2021 är det dags för en ny björnspillningsinventering i Norrbottens län. Den senaste genomfördes under 2016. Årets inventeringen kommer att äga rum 21 augusti till 31 oktober. Alla som vistas ute i höst kan vara med och hjälpa till!

Varför samlar vi in björnspillning?

Spillningsinsamling är sedan 2001 den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Det kan ge svar på:

  • Art, kön och antal: DNA som extraheras från björnspillningar kan ge kunskap om art, kön och individ. Resultaten kan sättas in i en beräkningsmodell som ger en skattning av björnstammens storlek.
  • Geografisk utspridning: Förutom antalet djur får man också en uppfattning av hur björnstammen fördelas geografiskt och ger möjlighet att undersöka överlevnad och spridning. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna förvalta björn på ett långsiktigt hållbart sätt.

Mer om inventeringen 2021 i Norrbotten - Naturhistoriska riksmuseet (nrm.se)länk till annan webbplats

Så här går inventeringen till

Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet förser jaktlag, samebyar med flera med särskilda provtagnings-kit i augusti. De finns på flera platser i länet, se listan över utlämningsställen längre ner. Det är viktigt att inga prover samlas in före den 21 augusti eller efter den 31 oktober, för att garantera korrekta beräkningar av björnstammen.

Kitten innehåller blankett med instruktion, provrör, streckkodsetiketter och svarskuvert. Jägare, renskötare och andra samlar sedan in björnspillningar och skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet som registrerar spillningarna och analyserar dem i sitt labb.

Analysarbetet påbörjas hösten 2021. Det preliminära resultatet från inventeringen beräknas vara färdig sommaren 2022.

Följ björninventeringen på sociala medier

Länsstyrelsen i Norrbotten har ett Facebook-kontolänk till annan webbplats och ett instagram-konto där du får inblick i inventeringsarbetet och kan följa vad som händer och ställa frågor. På instagram heter vi @bjorninventeringen2021.

Björninventering Norrbotten (facebook.com)länk till annan webbplats

När du hittar en björnspillning gör du så här:

  1. Stoppa en bit spillning motsvarande en tumnagels storlek (cirka 1 cm³ ) i provröret.
  2. Markera med en kvist eller liknande att du tagit ett prov från björnspillningen. Du kan även skrapa undan spillningen från vägen om du hittar den där.
  3. Märk röret och blanketten med varsin identisk streckkodsetikett.
  4. Skriv ditt namn och telefonnummer samt platsens koordinater på blanketten.
  5. Posta blanketten och provröret i det förfrankerade svarskuvertet så fort som möjligt.

Det är mycket viktigt att ange var du hittade björnspillningen

För varje prov ska du ange kartkoordinater för fyndplatsen. Platsens koordinater ska anges i formatet RT90 eller SWEREF 99 TM, som kan fås i din GPS, alternativt i mobiltelefon via exempelvis på eniro.selänk till annan webbplats eller hitta.selänk till annan webbplats. Du kan även skicka med en kartskiss med kryssmarkering om du är osäker på koordinaterna.

Jaktlag får provtagnings-kit av samordnaren: Jägareförbundets lokala samordnare i jaktvårdskretsarna kommer att fördela ut kit till jägare och andra. Detta kommer i stor utsträckning att göras via älgskötselområden och andra stora jaktområden. Det innebär att de flesta jaktlag kommer att ha fått provtagnings-kit innan inventeringen startar.

Jaktområden eller jaktlag som inte har blivit tilldelade några provtagnings-kit ska kontakta samordnaren för att få ut några.

Allmänheten kan hämta kit på utlämningsställen: Provtagnings-kit kommer även att finnas på ett antal utlämningsställen runt om i länen. Lista kommer inom kort.

Jägare och andra intresserade: skilda jägare och andra kan antingen kontakta närmaste samordnare eller besöka närmaste utlämningsställe för att få tag i provtagnings-kit.

Här kommer vi lista alla ställen där du kommer kunna hämta provtagnings-kit.

Jaktvårdskrets

Utlämningsställen

Listan kommer att uppdateras fram tills dess att inventeringen startar.

Om du hittar en björnspillning och inte har tillgång till ett provtagnings-kit kan du samla in en bit av spillningen i en ren påse eller liknande. Därefter skaffar du ett provtagnings-kit via närmaste utlämningsställe eller samordnare och hanterar spillningen enligt instruktionen.

Bra ställen för att hitta björnspillning är skogsbilvägar och platser där man tidigare lämnat slaktavfall eller skjutna älgar.

Kontakt