Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bäverjakt

Bäver kan orsaka skador på gröda, skog, vatten och egendom. Du kan ansöka om tillstånd för att riva bäverdammar eller bedriva skyddsjakt för att förhindra skadorna.

Regler och tider för jakt

Allmän jakttid

1 oktober —15 maj

Skyddsjakt

Övrig tid kan du ansöka om skyddsjakt.

När krävs det tillstånd att jaga bäver?

Om du behöver bedriva skyddsjakt under annan tid än den allmänna jakttiden kan Länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra allvarliga skador. Det får inte heller finnas någon annan lämplig lösning.

Vid en ansökan om skyddsjakt måste du som sökande därför kunna visa att ett tillstånd behövs, exempelvis av hänsyn till:

 • allmän hälsa eller säkerhet
 • trafik- eller flygsäkerheten
 • för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Du måste också beskriva vilka andra lösningar som du provat och varför dessa inte fungerar.

Använda slagfälla vid jakt

Vid skyddsjakt får fångst med slagfälla användas som jaktmetod. Naturvårdsverket har godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver. Fällorna får endast användas av särskilt utbildade fångstmän och efter tillstånd från Länsstyrelsen.

Förstöra bäverhydda eller damm

Bävrars dammbyggnad, men däremot inte deras boplats, får du förstöra under tiden den 1 maj —30 september inom områden med allmän jakttid för bäver. Detta kan du göra utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen, dock måste jakträttshavaren ha lämnat sitt medgivande.

Mellan 1 oktober och 30 april kan Länsstyrelsen ge tillstånd att förstöra bävrars boplats eller dammbyggnad. Vi ger endast tillstånd till detta om det är nödvändigt för att förhindra allvarliga skador.

Länsstyrelsen tillåter vanligtvis inte att sprängmedel används för att förstöra en boplats eller damm. Sprängning i vattendrag eller i närheten vattendrag räknas som vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det betyder att du inte får spränga bäverdammar utan särskilt tillstånd.

Tillstånd för vattenverksamhet

Ansök om skyddsjakt om du vill ansöka rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla.

Skyddsjakt

Ansök om skyddsjakt eller rivning av damm

 1. Du ansöker skriftligen. Ansökan ska innehålla: kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning, gärna karta samt en motivering till behovet av åtgärd. Bifoga gärna foton på damm.
 2. Skicka ansökan till :
  Länsstyrelsen Norrbotten
  Box 105
  962 23 Jokkmokk

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)