Skyddsjakt på storfågel

Skyddsjakt på grågås, kanadagås, vitkindad gås, sångsvan och trana får enligt bilaga 4 jaktförordningen förekomma vid vissa tider om det behövs för att förebygga skador. Fällda fåglar bör redovisas till Viltdata.se.

Grågås, kanadagås och vitkindad gås

Grågås, kanadagås och vitkindad gås som uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller kan medföra olägenhet för människors hälsa, får jagas den 1 juli-30 juni.

Sångsvan

Sångsvan som uppträder i flock om minst fem individer får jagas vid fält med oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada den 1 oktober-31 mars.

Trana

Trana som uppträder i flock om minst fem individer, får jagas vid fält med oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada den 1 april-30 maj och den 1 augusti-30 sept.

Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)