Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skyddsjakt på dovhjort

Skyddsjakt på dovhjort kan bedrivas på enskilt initiativ med stöd av Bilaga 4 i jaktförordningen eller med stöd av Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt i Västerviks kommun

Länsstyrelsen har fattat ett beslut om skyddsjakt efter dovvilt under perioden 31 maj 2023 till och med den 31 augusti 2024. Med stöd av beslutet får under perioden 700 dovvilt fällas inom Västerviks kommun.

  • Jakten får bedrivas under hela dygnet och året runt med hjälp av rörlig belysning.
  • Dovhjortar som fälls med stöd av beslutet tillfaller jakträttshavaren.

Det finns risk för att dovhjort orsakar allvarliga skador på grödor i större delar av Västerviks kommun. Därför är skyddsjakt i kombination med andra skadeförebyggande åtgärder nödvändig. I kommunen bedrivs det redan i stor omfattning den typ av jakt som föreliggande beslut omfattar.

Beslut om skyddsjakt efter dovhjort i Västerviks kommun Pdf, 218.9 kB.

Börjar gälla 1 augusti år 2023 (NFS 2023:8 19)

19 § Vid jakt på hjort får, trots begränsningen enligt 7 §, kulgevär med lampa, mörkersikte och termiskt sikte användas, om jakten är tillåten under hela dygnet. Vid sådan jakt får termiskt sikte endast användas i öppen terräng, vid åtelplats eller annan känd skjutplats.

Anmäl fällda djur i e-tjänsten "Rapportera skyddsjakt". Ange diarienummer 4252-2023.

Rapportera skyddsjakt, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Antal dovvilt kvar att fälla enligt Länsstyrelsens beslut

Återstående tilldelning av 700 dovvilt är: 395

Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss