Skyddsjakt på skarv

Skyddsjakt på skarv kan bedrivas på enskilt initiativ med stöd av Bilaga 4 jaktförordningen eller med stöd av Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt.

Generell skyddsjakt enligt jaktförordningen

Enligt bilaga 4 jaktförordningen får sedan 1 juli 2021 skarv fällas enligt följande utan rapporteringskrav till Länsstyrelsen:

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på skarv i Kalmar län till och med 30 november 2024.

Skarvar som fälls med stöd av beslutet ska redovisas i formuläret nedan. Kvarvarande tilldelning redovisas nedan.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på skarv 2022-2024 Pdf, 407.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Antal skarvar kvar att fälla år 2023 enligt Länsstyrelsens beslut

A. Antal skarvar kvar av 800 st att fälla vid fiskeredskap i Östersjön: 800 st

B. Antal skarvar kvar av 100 st att fälla vid fiskeredskap i sötvatten: 100 st

C. Antal skarvar kvar av 300 st att fälla vid fredade mynningsområden: 300 st

D. Antal skarvar kvar av 500 st att fälla i fredningsområde för abborre och gädda: 500 st

E. Antal skarvar kvar av 1200 st att fälla för skydd av abborre i Östersjön: 1063 st

Rapportering av skyddsjakt på skarv enligt Länsstyrelsens beslut

För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten behöver du som nyttjar beslutet redovisa din skyddsjakt. Gör din rapportering så snart som möjligt efter jakten.
Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00