Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skyddsjakt på skarv

Skyddsjakt på skarv kan bedrivas på enskilt initiativ med stöd av Bilaga 4 jaktförordningen eller med stöd av Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt.

Generell skyddsjakt enligt jaktförordningen

Enligt bilaga 4 jaktförordningen får sedan 1 juli 2021 skarv fällas enligt följande utan rapporteringskrav till Länsstyrelsen. Rapportering bör dock ske i Viltdata.

Viltdata Länk till annan webbplats.

Storskarv får jagas för att förebygga skada, (dock inte närmare än 300 meter från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse) vid fasta och rörliga fiskeredskap (inte handredskap), samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana redskap den 1 augusti till den sista februari.

Fiskelagen för definition av redskap Länk till annan webbplats.

Storskarv får jagas vid fiskodling och utsättningsplatser (inom sju dygn innan och sju dygn efter utsättningstillfälle) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden den 1 juli-30 juni.

Storskarv får jagas i fredningsområden för fisk den 1 augusti till den sista februari.

Fredningsområden, Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på skarv i Kalmar län till och med 30 november 2024.

Skarvar som fälls med stöd av beslutet ska redovisas i formuläret nedan. Kvarvarande tilldelning redovisas nedan.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på skarv 2022-2024 Pdf, 407.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Antal skarvar kvar att fälla år 2024 enligt Länsstyrelsens beslut

A. Antal skarvar kvar av 800 st att fälla vid fiskeredskap i Östersjön: 379 st

B. Antal skarvar kvar av 100 st att fälla vid fiskeredskap i sötvatten: 100 st

C. Antal skarvar kvar av 300 st att fälla vid fredade mynningsområden: 234 st

D. Antal skarvar kvar av 500 st att fälla i fredningsområde för abborre och gädda: 0 st

E. Antal skarvar kvar av 1200 st att fälla för skydd av abborre i Östersjön: 368 st

Rapportering av skyddsjakt på skarv enligt Länsstyrelsens beslut

För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten behöver du som nyttjar beslutet redovisa din skyddsjakt. Gör din rapportering så snart som möjligt efter jakten.
Bidra gärna till forskningen om skarv!

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med Linnéuniversitetet är intresserade av att samla in fällda skarvar för provtagning. Dietprover (mag-tarmsystem) tillsammans med information om de skjutna fåglarnas kön, ålder och kondition kommer att användas för att undersöka vad de skjutna fåglarna ätit. Ni som är intresserade av att bidra till insamlingen av skjutna fåglar tar kontakt med SLU, gärna innan jakten påbörjas: Karl Lundström, telefon 010-478 41 38 eller e-post karl.lundstrom@slu.se.

Kontakt

Vilthandläggare

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss