Skyddsjakt på skarv i Kalmar län

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på skarv i Kalmar län till och med 30 november 2021.

Beslut om skyddsjakt på skarv 2019-2021PDF

Ändringsbeslut 2020-2021PDF

A. Antal skarvar kvar att fälla vid fiskeredskap i Östersjön: 1716 stycken

B. Antal skarvar kvar att fälla vid fiskeredskap i sötvatten: 50 stycken

C. Antal skarvar kvar att fälla vid fredade mynningsområden: 50 stycken

D. Antal skarvar kvar att fälla i fredningsområde för abborre och gädda: 244 stycken

E. Antal skarvar kvar att fälla för skydd av abborre i Östersjön: 703 stycken

Rapportering av skyddsjakt på skarv

För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten behöver du som nyttjar beslutet redovisa din skyddsjakt. Gör din rapportering så snart som möjligt efter jakten.

Kontakt