Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Agenda 2030

Agenda 2030 är Förenta Nationernas plan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Länsstyrelsen ska bidra till att nå målen för Agenda 2030.

Läget i Jönköpings län - vår väg mot Agenda 2030

Länsstyrelsen har i uppdrag att redovisa utvecklingen i länet med utgångspunkt i Agenda 2030. Som ett sätt att hantera uppdraget har en rapport tagits fram som beskriver förutsättningar i Jönköpings län med utgångspunkt i olika delar av Agenda 2030. Rapporten bidrar till att synliggöra hur olika sakområden påverkar varandra och har koppling till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Rapporten är ett komplement till annan uppföljning och analys som görs på mer detaljerad nivå inom olika områden, både av Länsstyrelsen och av andra aktörer i länet.

Rapporten innehåller följande avsnitt:

 • Livskraftiga landsbygder med goda förutsättningar för hållbart näringsliv
 • Ojämlika levnadsvillkor och målkonflikter vid markanvändning
 • Miljöutmaningar som påverkar vår hälsa
 • Våra ekosystem fungerar sämre i takt med att fler arter utrotas
 • Klimatanpassning behövs och våra utsläpp måste minska

Läget i Jönköpings län, vår väg mot Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Det finns en presentation till rapporten som du gärna får använda. Kontakta oss om du vill ha presentationen genom kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Tips på mer fördjupning om hur det går med målen i Agenda 2030:

Jämföraren, Kolada Länk till annan webbplats.

Agenda 2030, SCB Länk till annan webbplats.

Filmen Agenda 2023 visar hur det ser ut med de globala målen i Jönköpings län

Material om Agenda 2030

 • Filmen Agenda 2030 i Jönköpings län. Använd gärna filmen när du pratar Agenda 2030 för att visa på läget i länet.
 • Workshopmaterial. Vi har tagit fram workshopmaterial som du inom din organisation kan använda för att öka kunskapen om Agenda 2030:

  Workshopmaterial Pdf, 204.6 kB.
 • Boxar. Hos oss kan du låna boxar att använda vid till exempel utställningar och konferenser.

Processtöd och vägledningar

Vägledningen för lokalt arbete med miljömålen och Agenda 2030 riktar sig till kommuner och ska ge stöd och inspiration för ett strategiskt arbete med miljömål och hur det bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Den ska också vara ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i miljömålsarbetet.

Vägledningen för lokalt arbete med miljömålen och Agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram ett processtöd som ska hjälpa till att integrera Agenda 2030 mer i länsstyrelsernas verksamhet. Länsstyrelsen i Jönköpings län är pilotlän för arbetet.

Processtöd för länsstyrelsernas arbete med Agenda 2030 och de Globala målen Pdf, 2.1 MB.

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.

De globala målen handlar om att

 • utrota fattigdom och hunger överallt
 • bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder
 • bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
 • förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla
 • uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
 • vidta ansträngningar för att nå dem som är mest utsatta först
 • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Länsstyrelsen ska

 • främja arbetet med Agenda 2030
 • i samverkan med andra aktörer i länen bidra till att genomföra målen på regional och lokal nivå
 • redovisa utvecklingen till regeringen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss