Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljöledning och miljöpolicy

I vårt dagliga arbete på länsstyrelsen strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling. Vi är miljödiplomerade och jobbar systematiskt med att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva påverkan.

Till hjälp har vi både en miljöpolicy och ett miljöledningssystem. Miljöpolicyn visar vårt gemensamma förhållningssätt och gäller för hela verksamheten. Miljöledningssystemet ger stöd i arbetet med att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö.

Miljöpolicy för Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen ska bidra till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Vi ska verka för att nationella miljömål får genomslag i länet och själva bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Detta sker genom att vi:

  • följer den miljölagstiftning som gäller och andra krav,
  • aktivt minskar verksamhetens negativa miljöpåverkan och strävar efter att öka den positiva påverkan från vår verksamhet,
  • alltid beaktar miljö- och hållbarhetsfrågor tidigt samt löpande i verksamheten och strävar efter ständiga förbättringar,
  • ställer relevanta miljö- och hållbarhetskrav vid inköp och upphandling,
    är ett föredöme i miljöarbetet och inspirerar andra,
  • ökar miljö- och hållbarhetskompetensen hos de anställda,
  • fortlöpande följer upp, redovisar och förbättrar miljöarbetet.
Svensk miljöbas

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss