Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Brittis Benzler, landshövding i Jönköpings län.

Landshövding i Jönköpings län är Brittis Benzler från och med den 15 januari 2024.

Kontakt till landshövdingen

Vesna Blomqvist, Koordinator
E-post: vesna.blomqvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 62 86

Landshövdingens biografi

Brittis Benzler är född 1958 i Stockholm, där hon också växte upp. Senare flyttade hon till Gotland. I januari 2024 tillträdde hon som landshövding i Jönköpings län.

  • 1990–1996 och 2014-2020: Ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse
  • 1994-2018: Ledamot av kommun/regionstyrelsen på Gotland och dess arbetsutskott
  • 2003-2006: Kommunalråd och ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
  • 2007-2011: Boendeassistent inom omsorg om funktionshindrade Region Gotland
  • 2011-2018: Kommunal/regionråd och ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
  • 2019-2020: Politisk sekreterare
  • 2020–2023: Landshövding i Hallands län
  • 2024-: Landshövding i Jönköpings län

Övrigt:

  • 2013: Medverkar i SVT-dokumentärserien Kommunpampar

Länsrådet

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Länsrådet Johan Löwenadler Davidsson

Johan Löwenadler Davidsson är Länsråd vid Länsstyrelsen i Jönköpings län sedan oktober 2019.

Johan är utbildad jurist vid Lunds universitet och har lång erfarenhet av statlig förvaltning bland annat från domstol, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Johan är ledamot av Formas råd för evidensbaserad miljöanalys, delegat i vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt och ledamot av styrelsen för Unescos Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Johan kommer senast från tjänsten som biträdande generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten.

Ledningsgrupp

Brittis Benzler, landshövding
E-post till landshövdingens koordinator: vesna.blomqvist@lansstyrelsen.se

Johan Löwenadler Davidsson, länsråd
E-post: johan.lowenadler.davidsson@lansstyrelsen.se

Nina Elmsjö, chef för Landsbygdsavdelningen
E-post: nina.elmsjo@lansstyrelsen.se

Emma Willaredt, chef för Samhällsavdelningen
E-post: emma.willaredt@lansstyrelsen.se

Gustav Enander, chef för Naturavdelningen
E-post: gustav.enander@lansstyrelsen.se

Marie Richter, chef för Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd
E-post marie.richter@lansstyrelsen.se

Marie Åkerblad, tillförordnad chef för Beredskapsenheten
E-post: marie.akerblad@lansstyrelsen.se

Annika Skrikas, HR-chef
E-post: annika.skrikas@lansstyrelsen.se

Ruth Svensson Andersson, tillförordnad kommunikationschef
E-post: ruth.svensson.andersson@lansstyrelsen.se

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss