Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Landshövding Helena Jonsson

Landshövding i Jönköpings län är Helena Jonsson från och med den 15 januari 2018.

Kontakt till landshövdingen

Vesna Blomqvist, Koordinator
E-post: vesna.blomqvist@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 62 86

Helena Jonsson född 1965 och utbildad lantmästare. Under åren 2011 till 2017 var hon förbundsordförande för LRF. Hon utsågs 2013 till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

1988- egen företagare/lantbrukare
1990-1991 maskinlärare, Tenhults lantbruksskola
1991-1992 växtodlingsrådgivare på Lantbruksnämnden
1992-2004 Försäkringssäljare lantbruk, Länsförsäkringar Jönköping
2018- Landshövding i Jönköpings län

Förtroendeuppdrag

1990-2000 sekreterare och sedan ordförande LRF Säby lokalavdelning 
2000-2004 ledamot LRFs regionstyrelse Jönköping, sista två åren som vice ordförande
2002-2004 ledamot i Jönköpings länsstyrelse
2004–2010 ledamot LRFs förbundsstyrelse
2010-2011 vice ordf. LRFs förbundsstyrelse
2011-2017 Förbundsordförande LRF
2006-2011 ledamot och vice ordförande KRAV ek. för.
2010-2013 ledamot Miljömålsberedningen
2007-2011 ledamot Näringslivets regelnämnd NNR
2018- ledamot i insynsrådet för Upphandlingsmyndigheten

Övrigt

2011 invald i Kungliga skogs- och lantbruksakademin
2011 ledamot i Alliansregeringens Framtidskommission
2011 Årets Tranåsbo
2013 Agronomie hedersdoktor vid SLU
2017 utkom med boken ”Sverige ser inte ut som du tror”

Länsrådet

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Länsrådet Johan Löwenadler Davidsson

Johan Löwenadler Davidsson är Länsråd vid Länsstyrelsen i Jönköpings län sedan oktober 2019.

Johan är utbildad jurist vid Lunds universitet och har lång erfarenhet av statlig förvaltning bland annat från domstol, Jordbruksverket, Fiskeriverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Johan är ledamot av Formas råd för evidensbaserad miljöanalys, delegat i vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt och ledamot av styrelsen för Unescos Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Johan kommer senast från tjänsten som biträdande generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten.

Ledningsgrupp

Helena Jonsson, landshövding
E-post till landshövdingens koordinator: vesna.blomqvist@lansstyrelsen.se

Johan Löwenadler Davidsson, länsråd
E-post: johan.lowenadler.davidsson@lansstyrelsen.se

Nina Elmsjö, chef för Landsbygdsavdelningen
E-post: nina.elmsjo@lansstyrelsen.se

Emma Willaredt, chef för Samhällsavdelningen
E-post: emma.willaredt@lansstyrelsen.se

Gustav Enander, chef för Naturavdelningen
E-post: gustav.enander@lansstyrelsen.se

Marie Richter, chef för Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd
E-post marie.richter@lansstyrelsen.se

Fredric Jonsson, chef för Beredskapsenheten
E-post: fredric.jonsson@lansstyrelsen.se

Annika Skrikas, HR-chef
E-post: annika.skrikas@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss