Upphandlingar

Varje länsstyrelse är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial, naturvårdsåtgärder, kulturminnesvård, undersökningar och utredningar.

Aktuella upphandlingar

I länken finns förteckningen över alla våra aktuella upphandlingar, med möjlighet att ladda ner förfrågningsunderlaget. Om förteckningen är tom pågår för tillfället inga upphandlingar.

Lista över pågående upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi genomför i huvudsak våra upphandlingar i tjänsten Mercell TendSign.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss