Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel kontorsmaterial, skyltar, undersökningar och utredningar.

Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling och avropar från de statliga ramavtalen. Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster.

I länken finns förteckningen över alla våra aktuella upphandlingar, med möjlighet att ladda ner förfrågningsunderlaget. Om förteckningen är tom pågår för tillfället inga upphandlingar.

Lista över pågående upphandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling.

Konkurrensverkets webbplatslänk till annan webbplats

Regelverket för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadant inom hela den Europeiska Unionen. Grundprinciperna som genomsyrar reglerna bygger på objektivitet och öppenhet. En offentlig upphandling av större omfattning genomförs alltid skriftligt. Den upphandlande myndigheten anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Att tänka på

Läs igenom förfrågningsunderlaget noga

Eftersom möjligheten för att komplettera anbudet i efterhand är mycket begränsad är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.  

Utforma anbudet helt efter instruktionerna i förfrågningsunderlaget

Använd de formulär/blanketter som köparen eventuellt bifogar och vill ha ifyllda, och skicka in anbudet elektroniskt om så krävs.  

Lägsta pris i anbudet

Det går i regel inte förhandla och i efterhand komma med rabatter. En eventuell förhandling får inte förändra de ursprungliga förutsättningarna. En anbudsgivare kan aldrig kräva en förhandling, detta är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om de vill förhandla.  

Se till att anbudet verkligen lämnas in i rätt tid

För sent inkommet anbud får ej tas upp till prövning.  

Påpeka oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget

Ta genast kontakt med handläggaren för upphandlingen. Detta är mycket viktigt! Om synpunkter anmärks i tid kan det göras förtydliganden eller rättelser.

 

Kontakt