• Eldningsförbud i hela länet

    Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Upphandlingar

Varje länsstyrelse är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial, naturvårdsåtgärder, kulturminnesvård, undersökningar och utredningar.

Aktuella upphandlingar

I länken finns förteckningen över alla våra aktuella upphandlingar, med möjlighet att ladda ner förfrågningsunderlaget. Om förteckningen är tom pågår för tillfället inga upphandlingar.

Lista över pågående upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi genomför i huvudsak våra upphandlingar i tjänsten Mercell TendSign.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping