Remisser

Länsstyrelsen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag.

På den här sidan publicerar vi de remisser där det exempelvis kan finnas aktörer som påverkas av de beslut som Länsstyrelsen planerar att fatta.

Dokumenten är inte den slutgiltiga versionen. Dokumenten finns på sidan under den remisstid som anges i dokumentet. De svar som kommer in är allmänna handlingar och kan sökas via Länsstyrelsens diarium.

Diarium och allmänna handlingar

Aktuella remisser

Remiss Vattnets miljömål 2023-2027

Länets aktörer ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och åta sig att genomföra åtgärder. Remissförslaget innehåller 36 åtgärder.

Remiss Vattnets miljömål 2023-2027 Pdf, 1.4 MB.

Följebrev Vattnets miljömål 2023-2027 Pdf, 175 kB.

Skicka ditt svar till Länsstyrelsen via e-post.
E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Svaret behöver skickas senast den 22 juni 2022. Ange beteckning 501-1905-2022

Under remissperioden kommer det arrangeras flera digitala informations-och dialogtillfällen där du får information om framtagandeprocessen och kan ställa frågor kring de föreslagna åtgärderna. Och även hur du lämnar remissvar.

  • Samlat informationstillfälle: 8 april kl. 9.30-10.30
  • Dialogmöte: 20 april kl. 13.30-15.00
  • Dialogmöte: 19 maj kl. 13.00-14.30

För mer information kontakta:

Anne-Catrin Almer
Vattenhandläggare

E-post: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se

Remiss Hälsans miljömål 2023-2027

Länets aktörer ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och åta sig att genomföra åtgärder. Remissförslaget innehåller 28 åtgärder.

Remiss Hälsans miljömål 2023-2027 Pdf, 1.7 MB.

Följebrev Hälsans miljömål 2023-2027 Pdf, 260.7 kB.

Skicka ditt svar till Länsstyrelsen via e-post.
E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Svaret behöver skickas senast den 30 september 2022. Ange beteckning 501-3571-2022

Under remissperioden kommer det arrangeras dialogtillfällen där du kan ställa frågor kring de föreslagna åtgärderna och hur du lämnar era remissvar.

  • 19 maj kl. 13.00-14.30 (tillsammans med Vattnets miljömål)
  • 16 juni klockan 9.00-10.00
  • 23 augusti klockan 13.00-14.00

För mer information kontakta:

Elisabeth Johansson
Miljösamordnare

E-post: elisabeth.j.johansson@lansstyrelsen.se


Remiss Brunnstorpsmossen

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Brunnstorpsmossen i Sävsjö kommun är på remiss till den 17 januari 2023.

Remiss Brunnstorpsmossen Pdf, 7.4 MB.

Skicka ditt svar till Länsstyrelsen via e-post. Ange beteckning 511-3896-2018 i ämnesraden.
E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping