Remisser

Länsstyrelsen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag.

På den här sidan publicerar vi de remisser där det exempelvis kan finnas aktörer som påverkas av de beslut som Länsstyrelsen planerar att fatta.

Dokumenten är inte den slutgiltiga versionen. Dokumenten finns på sidan under den remisstid som anges i dokumentet. De svar som kommer in är allmänna handlingar och kan sökas via Länsstyrelsens diarium.

Diarium och allmänna handlingar

Aktuella remisser

Remiss om förslag till beslut om vattenskyddsområde Grimsås i Gislaveds kommun

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde Grimsås i Gislaveds kommun. Förslaget innehåller föreskrifter för området.

Berörda fastighetsägare och andra kända sakägare har fått förslaget skickat till sig. Länsstyrelsen förelägger nu ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att yttra sig om förslaget.

Eventuella yttranden ska komma in till Länsstyrelsen senast 20 augusti 2021. Ange beteckning 513-8450-2020 i ert yttrande.

Förslaget berör även Tranemo kommun. Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutar och kungör om det föreslagna vattenskyddsområdet inom Tranemo kommun.

Förslag till beslut om vattenskyddsområde Grimsås i Gislaveds kommun Pdf, 2.2 MB.

Föreläggande om yttrande om vattenskyddsområde Grimsås i Gislaveds kommun Pdf, 175.1 kB.

Kontaktperson

Ingrid Camper
Telefon: 010-2236397
E-post: ingrid.camper@lansstyrelsen.se

Remiss om förslag till nya föreskrifter för naturreservatet Gagnån i Habo kommun

Beteckning: 511-5987-2021

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om tillägg till B-föreskrifter och tillägg till skötselplan för naturreservatet Gagnån.

Berörda fastighetsägare och andra kända sakägare har fått remissen skickat till sig. Länsstyrelsen förelägger nu ägare och innehavare av särskild rätt till marken inom naturreservatet att yttra sig.

Eventuella yttrande ska komma in till Länsstyrelsen senast den 6 augusti 2021. Ange beteckning 511-5987-2021 i ert yttrande.

Dokumenten

Förslag till beslut om tillägg av föreskrifter och tillägg till skötselplan för naturreservatet Gagnån i Habo kommun Pdf, 1.4 MB.

Ditt svar

Eventuella yttrande ska komma in till Länsstyrelsen senast den 6 augusti 2021. Ange beteckning 511-5987-2021 i ert yttrande.

Kontaktperson

Helena Uhlén
Telefon: 010-2236349
E-post: helena.uhlen@lansstyrelsen.se


Samrådsunderlag - Riskhanteringsplan Jönköpings tätort 2022-2027

Nu har du möjlighet att tycka till om innehållet i planerna. Länsstyrelsen bjuder in berörda myndigheter, kommuner, organisationer, allmänhet och andra berörda till samråd, där du kan lämna synpunkter på riskhanteringsplanerna och de tillhörande miljökonsekvensbeskrivningarna.

Samrådsunderlag

Samrådsunderlag - Jönköping Riskhanteringsplan Pdf, 2 MB.

Samrådsunderlag - Jönköping miljökonsekvensbeskrivningen Pdf, 678 kB.

Bilaga 1. Åtgärdskatergorier Pdf, 147.6 kB.

Bilaga 2 Åtgärder Excel, 15.1 kB.

Lämna synpunkter

Skicka synpunkter senast den 24 september 2021 via e-post eller via vanlig post.

E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Postadress:
Länsstyrelsen Jönköpings län
551 89 Jönköping

Märk mejlet eller brevet med diarienummer: 537-6307-2021

Organisationer ska skicka ett samlat svar.

Efter samrådet

Inskickade synpunkter hanteras efter sista svarsdagen och de slutliga riskhanteringsplanerna ska vara färdigställda i december 2021. Riskhanteringsplanerna gäller för perioden 2022 – 2027.

Har du frågor, kontakta:

Måns Lindell
Telefon: 010-2236408
E-post: mans.lindell@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping