Remisser

Länsstyrelsen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag.

På den här sidan publicerar vi de remisser där det exempelvis kan finnas aktörer som påverkas av de beslut som Länsstyrelsen planerar att fatta.

Dokumenten är inte den slutgiltiga versionen. Dokumenten finns på sidan under den remisstid som anges i dokumentet. De svar som kommer in är allmänna handlingar och kan sökas via Länsstyrelsens diarium.

Diarium och allmänna handlingar

Aktuella remisser

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde Baskarp i Habo kommun.

Förslaget innehåller föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Berörda fastighetsägare samt andra kända sakägare har fått förslaget skickat till sig.

Eventuella yttranden ska inkomma till Länsstyrelsen senast 1 maj 2020. Ange beteckning 513-8805-2018 i ert yttrande.

Förslag till beslut BaskarpPDF

Föreläggande vid kungörelseannonsering BaskarpPDF

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde Brandstorp i Habo kommun.

Förslaget innehåller föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Berörda fastighetsägare samt andra kända sakägare har fått förslaget skickat till sig.

Eventuella yttranden ska inkomma till Länsstyrelsen senast 1 maj 2020. Ange beteckning 513-7009-2019 i ert yttrande.

Förslag till beslut BrandstorpPDF

Föreläggande vid kungörelseannonsering BrandstorpPDF

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde Furusjö i Habo kommun.

Förslaget innehåller föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Berörda fastighetsägare samt andra kända sakägare har fått förslaget skickat till sig.

Eventuella yttranden ska inkomma till Länsstyrelsen senast 1 maj 2020. Ange beteckning 513-8220-2019 i ert yttrande.

Förslag till beslut FurusjöPDF

Föreläggande vid kungörelseannonsering FurusjöPDF

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av vattenskyddsområde Båraryd och Slätteryd i Gislaveds kommun.

Förslaget innehåller föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Berörda fastighetsägare samt andra kända sakägare har fått förslaget skickat till sig.

Eventuella yttranden ska inkomma till Länsstyrelsen senast 17 april 2020. Ange beteckning 513-1705-2019 i ert yttrande.

Förslag till beslut Båraryd och SlätterydPDF

Föreläggande vid kungörelseannonsering Båraryd och SlätterydPDF

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping