Remisser

Länsstyrelsen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag.

På den här sidan publicerar vi de remisser där det exempelvis kan finnas aktörer som påverkas av de beslut som Länsstyrelsen planerar att fatta.

Dokumenten är inte den slutgiltiga versionen. Dokumenten finns på sidan under den remisstid som anges i dokumentet. De svar som kommer in är allmänna handlingar och kan sökas via Länsstyrelsens diarium.

Diarium och allmänna handlingar

Aktuella remisser

Remiss av Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

Diarienummer: 536-10306-2019

I Länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för länet. Här ges möjlighet att ge synpunkter på det som nu presenteras i en rapport.

Detta är en utökad vattenförsörjningsplan som omfattar flera miljömål, inte bara dricksvatten. Den ska utgöra underlag för planläggning och beslut som kan påverka vattentillgången i länet i flergenerationsperspektiv.

Under perioden 19 mars 2021 till och med 31 maj 2021 ges möjlighet för alla som vill:

  • lämna synpunkter på rapporten med dess utpekade vatten, samt
  • svara på de föreslagna åtgärder som din organisation kan bidra med att genomföra.

Dokumenten

Missiv remiss Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings länPDF

Remiss Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 19 mars - 31 majPDF

Bilaga 1 Förekomster och anknutna intressenExcel

Bilaga 2 Öppna kartorPDF

Bilaga 3 ÅtgärdsförslagExcel

Ditt svar

Svar önskas senast den 31 maj 2021 i det digitala svarsformuläret eller med
e-post till Länsstyrelsen:

Digitalt svarsformulärlänk till annan webbplats

E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se
Ange beteckning 536-10306-2019 och använd gärna vår svarsmall.

Svarsmall för svar via e-postExcel

Remissinstanser är välkomna att kontakta Länsstyrelsen med frågor under remisstiden och att diskutera förslag till urvalet av vatten och åtgärder.

Kontaktperson

Nina Jonsson
Telefon: 010-22 36 251
E-post: nina.f.jonsson@lansstyrelsen.se


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping