Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.​

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra komp​etens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

Vad vi arbetar med

Vi arbetar bland annat med:

  • de allmänna valen
  • livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och samordning av åtgärder mot djursjukdomar
  • regional tillväxt
  • infrastrukturplanering
  • hållbar samhällsplanering och boende
  • energi och klimat
  • kulturmiljö
  • skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap
  • naturvård, samt miljö- och hälsoskydd
  • lantbruk och landsbygd
  • fiske
  • folkhälsa
  • jämställdhet
  • integration

Länsstyrelsens instruktion

Ta del av hela instruktionen för länsstyrelserna hos riksdagen​:

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping