Insynsrådet

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att landshövdingen ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse.

Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Det ska vara ett stöd för landshövdingen och verksamheten, men får inte ta beslut om länsstyrelsens verksamhet. Möten med insynsrådet hålls cirka fyra gånger per år då olika aktuella ämnen tas upp och diskuteras.

Rådet utses av regeringen efter förslag från landshövdingen.

Ledamöter i insynsrådet

Helena Jonsson, landshövding, ordförande

Helene Berg, VD för Smålands Turism AB i Jönköping

Frida Boklund, regionchef Företagarna

Mats Green, riksdagsledamot (M) (ny från 1 juni 2023)

Göran Göhlin, ordförande i Gnosjöandans Näringsliv och delägare i Göhlins i Gnosjö

Agneta Marell, rektor för Jönköping University

Karin Nalbin, ordförande LRF i Jönköpings län (ny från 1 juni 2023)

Carina Ödebrink, riksdagsledamot (S)

Gruppbild av sex personer i länsresidensets interiör.

Från vänster: Agneta Marell, Helena Jonsson, Göran Göhlin, Frida Boklund, Carina Ödebrink och Helene Berg. På bilden saknas nya ledamöterna Mats Green och Karin Nalbin.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss