Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Insynsrådet

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att landshövdingen ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse.

Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Det ska vara ett stöd för landshövdingen och verksamheten, men får inte ta beslut om länsstyrelsens verksamhet. Möten med insynsrådet hålls cirka fyra gånger per år då olika aktuella ämnen tas upp och diskuteras.

Rådet utses av regeringen efter förslag från landshövdingen.

Insynsrådet i residenset.

Ledamöter i insynsrådet

  • Brittis Benzler, landshövding, ordförande
  • Håkan Boberg, polisområdeschefen
  • Henrik Blomberg, programansvarige
  • Henrik Dahlström, verkställande direktör
  • Karin Nalbin, regionordförande
  • Christina Nordin, generaldirektör
  • Malena Tovesson, kommundirektör
  • Per Åkerblom, överste

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss