Store Mosse

Foto: Symbolbilder.

Store Mosse nationalpark är det största svenska myrområdet söder om Lappland. Under 5000 år har torvlagret i mossen fått växa till sig. Landskapet ger en inbjudande känsla till att vandra i den orörda vildmarken.

Mitt i nationalparken ligger naturum Store Mosselänk till annan webbplats. Här kan du bland annat titta på Granfjällsbjörnen och undersöka hans björnide, uppleva kungsörnen i sitt bo, blicka ut över gungflyets vidder, följa historien om Store Mosses utveckling och mycket mer.   

Nationalparker i Sverige

Sveriges riksdag bestämde redan 1909 att vi skulle ha ett antal nationalparker i landet. Samma år bildades inte mindre än nio olika nationalparker. Efter det har fler nationalparker bildats och totalt finns det idag 29 parker att besöka.

Det är regeringen och riksdagen som fattar beslut om vilka områden som ska bli nationalparker. Tanken med bildandet av nationalparker är att spara ett naturarv åt både oss själva och kommande generationer för att besöka och bevara.

Att bli nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Dessa områden skyddas via ett extra starkt lagskydd. Grundtanken med bildandet av nationalparker är att ge skydd åt naturliga särskilt värdefulla områden som representerar Sveriges natur.

Staten äger marken där nationalparkerna ligger och det är naturvårdsverket som har huvudansvaret för planering och genomförande av nya parker. Länsstyrelsens uppdrag är sedan att förvalta och sköta om områdena så att de bevaras i dess ursprungliga skick.

Missa inte skogstrollens stig

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller döda träd eller buskar
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • rida eller köra häst
 • störa djurlivet genom närgånget uppträdande vid lya, gryt eller liknande
 • gräva upp örter
 • medföra okopplad hund
 • sätta upp skylt, tavla, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.  
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
 • anordna skyttetävling, orienteringstävling eller träning därför.
Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Bildad år: 1982
Dominerande naturtyp: Våtmark
Kommuner: Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo
Storlek: 7682 ha
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket och Trafikverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län