Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Cannabisförebyggande arbete

Tobaks- och cannabisförebyggande arbete är sedan 2016 prioriterade områden i länets ANDT-förebyggande arbete. Denna prioritering har gjorts mot bakgrund att det finns en negativ trend gällande attityder till cannabis hos länets ungdomar.

Med anledning av detta formades en samverkansgrupp med målet att öka insatser kring cannabisförebyggande arbete. Gruppens främsta syfte är att skapa engagemang och kraft hos alla i länet att aktivt ta avstånd från och arbeta förebyggande mot cannabis.

Alla aktörer i länet inklusive föräldrar behöver känna till att droger, och särskilt cannabis förekommer, att det är ett problem (oavsett storlek) och att vi gemensamt behöver ta avstånd och arbeta förebyggande.

Hälso- och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Se en film på Youtube om hälso- och sociala effekter av cannabis via Länsstyrelsen Västernorrland Länk till annan webbplats.

Utbildningsmaterialet Koll på cannabis

Vad är Koll på cannabis?

Koll på cannabis är ett digitalt utbildningsmaterial om cannabis och ungdomar. Det innehåller filmer, lästips, frågor och övningar samt praktiska tips som man kan arbeta med själv eller i grupp.

På Stockholms stad hemsida finns hela webbutbildningen att ladda hem på din dator. Här finns också de PowerPoint-presentationer som tillhör de filmade föreläsningar som finns i webbutbildningen.

Läs mer på Stockholms stads webb Länk till annan webbplats.

Vem ska använda materialet och varför?

Du som arbetar med ungdomar och vill få mer kunskap och verktyg kring hur du kan bemöta ungdomar och arbeta förebyggande mot cannabis.

Materialet är framtaget för Stockholms stad, vad gäller för Jämtlands län?

Koll på cannabis – tilläggsmaterial innehåller kompletterande information för Jämtland/Härjedalen. Här kan du hitta regionala och lokala kontaktuppgifter samt relevant regional statistik. Kontakta din lokala folkhälso- eller ANDTS-samordnare om du vill ha lokal statistik.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss