Höga flöden i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Miljöpolicy

Länsstyrelsen genomför stora delar av den statliga miljöpolitiken på regional nivå och ska därför vara ett föredöme i sitt miljöarbete.

För en hållbar framtid ska länsstyrelsen aktivt bidra till att Sveriges nationella miljökvalitetsmål nås genom ständig förbättring av den egna verksamheten och genom att inspirera och påverka andras verksamhet.

Länsstyrelsen Jämtlands län ska därför:

  • ha aktuell kunskap om och följa gällande miljölagstiftning och andra miljökrav för Länsstyrelsens verksamhet,
  • förebygga och minimera miljöbelastning genom att väga in miljöfrågor i all verksamhet samt effektivt hushålla med råvaror och energi i det dagliga arbetet,
  • arbeta kontinuerligt med att följa upp och redovisa den direkta och indirekta miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till,
  • i det dagliga arbetet minska vårt resande och använda våra resurser miljösmartare. Vi ska genom upphandling och inköp, uppdrag och beslut samt via tillsyn bidra till minskad negativ miljöpåverkan.

Policyn omfattar samtliga medarbetare och andra som arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen. Policyn kommuniceras med alla berörda och hålls tillgänglig för allmänheten via Länsstyrelsens webbplats.

Övrigt

Enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter - 2009:907 - ska en myndighet ha en miljöpolicy.

Beslut om miljöpolicy fattades den 17 december 2014. Diarienumret är 106-8850-2014.

Beslutet från 2014 ersätter beslut 100-8836-2012 och gäller tills vidare. Ansvarig för att policyn är aktuell, är miljösamordnaren.

Kontakt

Ulf Johansson

Verksamhetscontroller, miljöledningssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss