Miljörapport

Bedriver du en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet? Då ska du varje år lämna in en miljörapport.

Lämna miljörapport varje år

Du som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten, via svenska miljörapporteringsportalen. Miljörapporterna är viktiga informationskällor för allmänhet, forskare, beslutsfattare och myndigheter.

Miljörapporten lämnar du in elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) Länk till annan webbplats.

Senast den 31 mars varje år ska miljörapporten för kalenderåret innan vara inlämnad. Rapporten ska bland annat innehålla redovisning av hur villkoren för ert tillstånd följs. Er rapport används av tillsynsmyndigheten och Naturvårdsverket som i sin tur rapporterar miljöläget nationellt och internationellt.

Vägledning om miljörapportering på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Verksamhetskoder

Det är viktigt att säkerställa att verksamhetskoderna som klassar er verksamhet är korrekta i samband med miljörapporteringen. Om ni är osäkra kan ni höra av er till er tillsynsmyndighet (det kan vara Länsstyrelsen eller kommunen) om vilka koder som ska användas. Se till att ni använder rätt klassningskoder innan miljörapporten lämnas in.

Kontakt