Kartor över miljöfarlig verksamhet

Se vilka miljöfarliga verksamheter som är tillståndståndspliktiga via karta och få mer information om verksamheterna.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. I miljöbalken framgår det vilka typer av miljöfarliga verksamheter som är tillståndspliktiga.

Karta över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

Använd kartan för att se tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. Du kan även ta ut information om till exempel vad det är för typ av verksamheten och var den ligger.

De verksamheter som visas i kartan har någon av driftstatusarna:

  • i drift: verksamheten är aktiv/pågår
  • planerad: verksamheten är i planeringsskedet
  • ej igångsatt: verksamheten har fått tillstånd med inte startat
  • efterbehandling: verksamheten har avslutats men vissa efterbehandlingsåtgärder pågår.

Skicka in begäran till Länsstyrelsen om du behöver mer information

Du som har behov av annan eller mer information om en verksamhet än den som finns i kartan behöver skicka in en begäran till Länsstyrelsen, gör så här:

  1. Skriv ner vilken information du önskar få ut om verksamheten; var så specifik som möjligt.
  2. Skicka in din begäran till Länsstyrelsen i det län där verksamheten som du vill ha information om ligger.

Om verksamheten ligger i Jämtlands län, skicka din begäran till jamtland@lansstyrelsen.se

WMS-tjänster och nedladdningsbara geodata

Du som behöver tillgång till WMS-tjänster och nedladdningsbara shape-filer för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kan använda Länsstyrelsens geodatakatalog. Där finns även mer detaljerad information om datamängderna och dess innehåll.

Information om miljöfarliga verksamheter från andra aktörer

Det är fler aktörer än Länsstyrelsen som har information om miljöfarliga verksamheter:

  • Information om miljöfarliga verksamheter som inte är tillståndspliktiga hittar du i första hand hos kommunen där verksamheten ligger.
  • I tjänsten ”Utsläpp i siffror” hittar du utsläpp från verksamheter som har en skyldighet rapportera utsläpp i enlighet med gällande EU-lagstiftning.
  • I Vindbrukskollen hittar du information om vindkraftverk och solcellsparker.

Kartor över förorenade områden

Se vilka områden som är misstänkt eller konstaterat förorenade via karta och få reda på hur du får mer information om förorenade områden i länet.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss