Till dig som är verksam inom rennäringen

Foto: Mostphotos

Medel inom rennäring

Sedan 2007 är det Sametinget som samordnar statliga företagsstöd samt EU-stöd för rennäring.

Ansökningar om bygdemedel ställs till Länsstyrelsen i län med vattenkraftsutbyggnad. Länsstyrelsen bedömer ansökningarna och yttrar sig till Sametinget som i sin tur fattar beslut om bygdemedlet ska utgå.

Läs mer om stöd till utveckling med bygdemedel

Utstämpling av virke för byggnadsändamål inom renbetesfjäll

Ansökningsformulär hemställan

Jag ansöker härmed om att få erforderlig volym sågtimmer utstämplat enligt 16 och 17 § i rennäringslagen. Vänligen fyll i dina uppgifter nedan och klicka på skicka för att slutföra din ansökan.

Om du vill ha en bekräftelse på din anmälan skickad till dig, vänligen ange en giltig e-postadress.Ange inom vilken sameby * (obligatorisk)
Ange inom vilken sameby
Bifoga en egen ritning eller skiss till din ansökan genom att klicka på VÄLJ FIL.

Kontakt

Björn Wangerud

Naturvårdshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss