Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hänsyn i fjällvärlden

Fjällen är ingen vildmark utan ett kulturlandskap, inte minst ett samiskt kulturlandskap, där människor levt och verkat under mycket lång tid.

Hänsyn till renar

Renskötsel har länge varit en självklar del av fjällandskapets nyttjande. Renskötselrätten bygger på urminnes hävd och är skyddad i grundlagen.

I stora delar av Jämtlands län bedrivs aktiv renskötsel av medlemmar i samebyar, som är både ett geografiskt område och en ekonomisk sammanslutning.

Renar är känsliga för störningar. Det gäller särskilt på våren i april-maj när kalvarna föds, men också när renarna samlas in och drivs för kalvmärkning eller skiljning.

Även när renarna flyttas till och från vinterbetesmarkerna är det viktigt att de får vara ifred. Det är dessutom olagligt att störa renar. Om renarna skräms av människor, hundar eller annat kan hjorden splittras. Det innebär ett stort och kostsamt arbete för renskötarna.

Läs mer om samer, Sveriges urfolk, i foldern Renens rike Pdf, 5.6 MB..

Vett och etikett på fjället

Under våren och sommaren uppmanar vi dig att ta reda på var det för tillfället är möjligt att röra sig utan risk att störa renar och annat känsligt djurliv.

Bäst är det att:

  • fråga ortsbor, personal vid fjällanläggningar och andra som känner till området om de lokala förhållandena och ta till dig deras kunskap. Renskötselområdet är stort och renarnas störningskänslighet varierar.
  • alltid låta renar vara ifred. Om du stöter på renar, ta en stor omväg runt eller sitt ner och vänta på att de flyttar sig.
  • under maj och fram till ungefär midsommar besöka andra naturmiljöer och att undvika fjället.
  • hålla din hund kopplad på och i närheten av fjället. En lös hund kan orsaka stor störning och skada för renar och renskötselarbetet. (Rennäringslagen 93§)
  • under sommaren undvika snöfält där renar kan skydda sig mot värme och besvärliga insekter.

Här kan du hämta ett informationsblad (A4) för utskrift med information om Vett och etikett på fjället. Pdf, 578.6 kB.

Allemansrätten i fjällen

Förutom det vanliga ansvaret du som besökare har, får allemansrätten på fjället inte nyttjas så att det stör samebyarnas renskötsel.

Naturen ger möjlighet till återhämtning och får oss att må bra. Det har många upptäckt och därför är det extra viktigt att du och andra visar hänsyn, både till varandra och till naturen.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om vad som gäller för allemansrätten Länk till annan webbplats..

Se filmen allemansrätten hur fungerar den på fjället på naturvårdsverkets youtubekanal. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Annica Ideström

Naturvårdshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss