Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar
 • Inköp av utrustning
 • Förbättring av idrottsanläggningar
 • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte söka bygdemedel för:

 • Driftkostnader för byggnader
 • Inköp, drift eller underhåll av fordon
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
 • Investeringar som redan är genomförda

Vattendrag i Halland

Länsstyrelsen i Halland förvaltar bygdemedel i form av inkomna avgifter för reglerade vattendrag i länet.                         

​I Halland finns tre områden som berörs:

 • Boaforsens kraftverk, Ätran
 • Hylte kraftverk, Nissan
 • Färgensjöarna, Nissan

Så här ansöker om du bygdemedel i Halland

 1. Fyll i blanketten Ansökan om bygdemedelPDF
 2. Ansökan med bilagor skickas till: Länsstyrelsen i Hallands
  län Landsbygdsenheten 301 86 Halmstad eller digitalt till halland@lansstyrelsen.se

Kontakt