Stöd för kompetensutveckling

Företag, organisationer, myndigheter, kommuner och föreningar kan söka stöd för att anordna kompetensutvecklingsaktiviteter inom till exempel konkurrenskraft, livsmedel och besöksnäring.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

 

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Behov och målgrupp

300

Motivera behovet

125

Mål och aktiviteter

200

Hållbarhet

150

Kunskap över tid

75

Utbyte av kunskap

75

Spetskompetens

75

Summa

1000

Utlysningar

Aktuella utlysningar

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss