Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft går att söka för sju olika områden. Den finns totalt 12 815 890 kr att söka under den första ansökningsomgången och 8 000 000 miljoner andra ansökningsomgången. Antalet ansökningar inom respektive område kommer att styra budgetens fördelning.

Alla ansökningar som kommer in inom respektive ansökningsomgång och som ligger över minimipoängen kommer att rangordnas. Därefter fördelas stöden till de som rangordnats högst. 


Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Investeringsalternativ

250

Minskad ammoniakavgång

750

Summa

1000

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari – 31 mars 2024

Ansökningsomgång 2: 1 oktober – 31 december 2024

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Ökad lönsamhet

360

Lönsamt företag

240

Lönsam investering

260

Behov av stöd

140

Summa

1000

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari – 31 mars 2024

Ansökningsomgång 2: 1 oktober – 31 december 2024

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Ökad lönsamhet

360

Lönsamt företag

240

Lönsam investering

260

Behov av stöd

140

Summa

1000

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari – 31 mars 2024

Ansökningsomgång 2: 1 oktober – 31 december 2024

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Ökad lönsamhet

360

Lönsamt företag

240

Lönsam investering

260

Behov av stöd

140

Summa

1000

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari – 31 mars 2024

Ansökningsomgång 2: 1 oktober – 31 december 2024

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Ökad lönsamhet

360

Lönsamt företag

240

Lönsam investering

260

Behov av stöd

140

Summa

1000

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari – 31 mars 2024

Ansökningsomgång 2: 1 oktober – 31 december 2024

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Ökad lönsamhet

360

Lönsamt företag

240

Lönsam investering

260

Behov av stöd

140

Summa

1000

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari – 31 mars 2024

Ansökningsomgång 2: 1 oktober – 31 december 2024

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Ökad lönsamhet

344

Lönsamt företag

224

Lönsam investering

200

Behov av stöd

116

Livsmedel

116

Summa

1000

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari – 31 mars 2024

Ansökningsomgång 2: 1 oktober – 31 december 2024

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Du når våra handläggare av projekt- och investeringsstöd vardagar kl. 09:00-11:00.

Ylva Tevell

Handläggare

Telefon 010-2239406

Helena Rosvall

Handläggare

Telefon 010-2239284

Malin Wred

Handläggare

Telefon 010-2239238

Maria Smitterberg

Handläggare

Telefon 010-2239374

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss