Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Vill du förädla jordbruks-, trädgårds-, rennäringsprodukter eller naturprodukter till livsmedel kan du få stöd för investeringarna.

För att söka stödet måste du ha ett jordbruks-, trädgårds-­ eller rennäringsföretag eller driva ett företag som högst omsätter 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Det finns totalt 2 400 000 kronor att söka för båda beslutsomgångarna. Alla ansökningar som kommer in inom respektive ansökningsomgång och som ligger över minimipoängen kommer att rangordnas. Därefter fördelas totalsumman till de som rangordnats högst.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Ökad lönsamhet

208

Lönsamt företag

168

Lönsam investering

200

Behov av stöd

152

Ökad sysselsättning

180

Nystartat företag

92

Summa

1000

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 februari – 30 april 2024

Ansökningsomgång 2: 1 oktober – 31 december 2024

Kommande utlysningar

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss