Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella utlysningar i länet.

Stöd för att stärka marknaden för gotländsk ekologisk produktion

Länsstyrelsen i Gotlands län utlyser 820 000 kronor för samarbetsprojekt som syftar till att främja konsumtionen och öka efterfrågan på ekologiska produkter.

Läs mer om utlysningen och hur du söker stödet här

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Länsstyrelsen i Gotlands län utlyser 1 576 400 kronor för projekt som syftar till att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer. Det ska bidra till utveckling av attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen.

Läs mer om utlysningen och hur du söker stödet här

Stöd till samarbeten för nya jobb på landsbygden

Länsstyrelsen i Gotlands län utlyser 1 500 000 kronor för samarbetsprojekt som syftar till att nya små företag startar, att företag utvecklas och att fler arbetstillfällen på landsbygden skapas.

Läs mer om utlysningen och hur du söker stödet här

Stängselbidrag i kalkbarrskog med höga naturvärden

Under 2022 kan du som äger kalkbarrskog med höga naturvärden på Gotland ansöka om bidrag för att stängsla in skogsområdet för bete. Projektet finansieras med medel inom Åtgärdsprogram för hotade arter.
Läs mer om bidraget och hur du söker det här

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län