Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella utlysningar i länet.

Utlysning för investeringar i kalkfilterdiken

Är du jordbruksföretagare som ska investera i täckdikning och/eller kalkfilterdiken? Länsstyrelsen Gotland har just nu en ansökningsomgång för täckdikning som sammanfaller med en utlysning för investeringar i kalkfilterdiken.

Du kan ansöka under perioden 1 februari till 31 maj 2023.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Kalkfilterdiken görs i samband med täckdikning där man fräser in strukturkalk i återfyllnadsjorden. Detta ger bättre vattengenomsläpplighet och binder fosfor när ytvattnet rinner genom jordmassorna ner till dräneringsröret.

Kalkfilterdiken har störst effekt på jordar med hög lerhalt och därför vänder sig nu utlysningen till de jordbrukare som har åkermarker med lerhalt på 15 procent eller högre. Utlysningen om kalkfilterdiken riktar sig till alla lantbrukare i länet.

Mer information om investeringsstöd för kalkfilterdiken
Mer information om investeringsstöd för täckdikning

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000