Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Länsstyrelsen i Gotlands län utlyser 1 250 000 kronor till projekt där aktiviteterna bidrar till att verksamma inom jordbruks-, trädgårdsföretag eller små företag inom livsmedelskedjan och besöksnäringen kan utvecklas, markandsorienteras, finna nya marknader, öka antalet arbetstillfällen eller ta vara på landsbygdens resurser.

Stödet kan sökas under perioden 15 februari till 15 maj 2024. Ansökan om stöd görs i Jordbruksverkets e-tjänst.

Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Det övergripande syftet med stöd till kompetensutveckling är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och bidra till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling. Finansieringen kommer från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling inom ramen för Sveriges strategiska plan för EU: gemensamma jordbrukspolitik.

Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027 Länk till annan webbplats.

Kompetensutveckling inom livsmedel och besöksnäring ska bidra till flera mål i strategiska planen. Det handlar om marknadsorientering, företagens förmåga att reagera och anpassa sin verksamhet till nya samhällskrav på livsmedel och hälsa, samtidigt som livsmedel som produceras är säkra, har hög kvalitet och produceras på ett hållbart sätt.

Inriktning på projekten

Målgruppen för aktiviteterna är jordbruksföretag, trädgårdsföretag eller små företag inom livsmedelskedjan och besöksnäringen.

Projekt för utlysningen ska ha fokus på lokal livsmedelsförsörjning och småskalig livsmedelsförädling eller matkultur och lokal matidentitet.

Former för kompetensutveckling

Kompetensutveckling får göras i olika former och gärna i olika former anpassade för syfte och målgrupp.

  • Informations- och demonstrationsaktiviteter
  • Gruppaktiviteter
  • Enskild rådgivning

Vem kan få stöd?

Företag, organisationer, myndigheter, kommuner och föreningar kan söka stöd för att anordna aktiviteter som syftar till kompetensutveckling för primärproducenter.

Hur mycket kan man få i stöd?

Ni kan få stöd för 100 procent av utgifter som ger rätt till stöd.

Projekttid

Projekttiden bör vara minst ett år och maximalt två år.

Vilka kostnader ger rätt till stöd?

  • lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag och faktiska indirekta kostnader
  • immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara
  • eget arbete
  • köp av tjänst
  • övriga utgifter.

Stöd till kompetensutveckling får inte lämnas för materiella investeringar.

Hur bedöms ansökan?

Din ansökan bedöms och poängsätts utifrån urvalskriterierna för projektstöd till kompetensutveckling. Minimipoäng för ansökan är 300 poäng.

Urvalskriterier – Stöd för kompetensutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss