Investeringsstöd för kalkfilterdiken

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Alla ansökningar som kommer in inom utlysningsperioden och som ligger över minimipoängen kommer att rangordnas. Därefter fördelas totalsumman till de som rangordnats högst. 

Regionala prioriteringar

Tabellen visar vilka urvalskriterier som finns samt vad de ger för poäng av totalt 1000 poäng.

Urvalskriterier

Maximal poäng

Hög lerhalt (>15%)

300

Åtgärdsbehov fosfor

700

Summa

1000

Utlysning

Du kan söka stödet mellan den 1 januari– 31 mars 2024. Det finns totalt 500 000 kr att söka.

Ansökningar som kommer in efter den 31 mars kommer att avvisas.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss