Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns tre olika stöd för vattenvårdsåtgärder:

Minimipoäng för stöd


300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Gynnsam utformning

200

Arter och naturtyper

150

Naturlig utformning

250

Metod

225

Tillgänglig för allmänheten

75

Åtgärdsbehov övergödning

100

Summa

1000


Löpande hantering av inkomna ansökningar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Åtgärdsbehov övergödning

400

Näringsbelastning

300

Näringsrenande

300

Summa

1000

Ansökningsomgångar

Löpande hantering av inkomna ansökningar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Åtgärdsbehov övergödning

300

Vattenkvalitet

700

Summa

1 000

Ansökningsomgångar

Löpande hantering av inkomna ansökningar.

Bra att veta

För att kunna få stöd behöver du göra en anmälan om vattenverksamhet.

Vattenverksamhet

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Du når våra handläggare av projekt- och investeringsstöd vardagar kl. 09:00-11:00.

Ylva Tevell

Handläggare

Telefon 010-2239406

Helena Rosvall

Handläggare

Telefon 010-2239284

Malin Wred

Handläggare

Telefon 010-2239238

Maria Smitterberg

Handläggare

Telefon 010-2239374

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss