Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns tre olika stöd för vattenvårdsåtgärder:

Minimipoäng för stöd


300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Gynnsam utformning 200

200

Arter och naturtyper

150

Naturlig utformning

150

Metod

125

Tillgänglig för allmänheten

75

Åtgärdsbehov övergödning

100

Prioriterade arter

200

Summa

1000

Ansökningsomgångar


Löpande hantering av inkomna ansökningar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Åtgärdsbehov övergödning

400

Näringsbelastning

400

Näringsrenande

200

Summa

1000

Ansökningsomgångar

Löpande hantering av inkomna ansökningar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar


Urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalskriterier

Maximal poäng

Åtgärdsbehov övergödning

300

Vattenkvalitet

700

Summa

1 000

Ansökningsomgångar

Löpande hantering av inkomna ansökningar.

Bra att veta

För att kunna få stöd behöver du göra en anmälan om vattenverksamhet.
Läs mer om anmälan av vattenverksamhet på länsstyrelsens webbplats

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000