• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Djurskyddsområden

Djurskyddsområden är områden av stor betydelse för djurlivet som skyddas med lagstiftning på likartat sätt som naturreservat.   

Möjligheten att skydda ett område som djurskyddsområde regleras i miljöbalken och är främst tänkt för att avsätta fågelskydds- och sälskyddsområden. Det är länsstyrelse eller kommun som genomför skyddet. I ett djurskyddsområde är det förbjudet att vistas under hela eller delar av året.

Fågelskydd Stora Karlsö. Foto:Caroline Bernander

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss