Hummelbosholm

Hummelbosholm

Flack udde med betade, fågelrika strandängar, belägen drygt 5 km SO Burs k:a.

Tillträde förbjudet under tiden 15 mars-15 juli.

Fakta

Bildat: 1971
Storlek: 250 hektar varav 125 hektar land och 125 hektar vatten
Skyddsform: Fågelskyddsområde, Natura 2000
Läge: 5,7 km sydost om Burs k:a

Kontakt