• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Hummelbosholm

Hummelbosholm

Flack udde med betade, fågelrika strandängar, belägen drygt 5 km SO Burs k:a.

Tillträde förbjudet under tiden 15 mars-15 juli.

Fakta

Bildat: 1971
Storlek: 250 hektar varav 125 hektar land och 125 hektar vatten
Skyddsform: Fågelskyddsområde, Natura 2000
Läge: 5,7 km sydost om Burs k:a

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss