• Räddningstjänsten avråder från eldning

    Med anledning av stigande temperaturer under midsommarhelgen så avråder räddningstjänsten från eldning från och med idag den 23 juni. Beslutet om "eldning avrådes" gäller tillsvidare

Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ugnen

Ugnen

Fågelskyddsområdet sträcker sig från den södra sidan av Hammarudd söderut längs kusten till Snoderviken, ca 1 km N Kvarnåkershamn. I norr gränsar fågelskyddsområdet till naturreservatet Ekstakusten.

Kustavsnittet upptas till stor del av betade strandängar med ett mycket rikt fågelliv. Här häckar bl.a. grågås, snatterand, årta, stjärtand, skärfläcka, brushane, kärrsnäppa och småtärna.

Under våren rastar bl.a. stora flockar av vitkindade gäss på strandängarna, under hösten en mängd olika arter vadare.
    
För att de häckande fåglarna inte skall störas, råder tillträdesförbud under tiden 15 mars-30 juni.

Från vägen innanför områdets norra del (Hammarudd-Langstiteviken), från det lilla fiskeläget Klase (ca 1 km N Borum) samt från det fågeltorn som står ca 500 m SO om Klase kan man dock även under denna tid se det mesta av vad området har att bjuda i fågelväg.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 1975
Storlek: 278 hektar varav 104 hektar land och 174 hektar vatten
Skyddsform: Fågelskyddsområde, Natura 2000
Läge: Vid kusten i den södra delen av Eksta socken och den norra delen av Sproge socken.