Stockviken

Stockviken

Fågelskyddsområdet omfattar de öppna, betade strandängarna innanför Yttre Stockviken på sydöstra Gotland.

Området hör till de fågelrikaste på Gotland. Till områdets häckfåglar hör bl.a. vadare som rödbena, strandskata, brushane, storspov, rödspov, skärfläcka och kärrsnäppa, men även andra arter som småtärna och silvertärna.

Framför allt under våren – från början av april till mitten av maj – men även under hösten – främst i oktober – rastar tusentals vitkindade i området.

Under sensommaren och hösten rastar stora mängder vadare av många olika arter vid Yttre Stockviken.

Tillträde förbjudet 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

Fakta

Bildat: 2001, utvidgat 2002
Storlek: 43 hektar
Skyddsform: Fågelskyddsområde, Natura 2000
Läge: På den södra sidan av Yttre Stockviken.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss