Näsrevet

Näsrevet

Området omfattar Näsuddens sydvästspets samt öarna Storgrunn, Flisen och Näsrevet med omgivande vattenområde.

Inom området finns en gråsälskoloni bestående av några tiotal individer. På Storgunn häckar bl.a. skärfläcka.

Tillträde förbjudet 15 mars-30 juni.

Fakta

Bildat: 1966
Storlek: 95 hektar
Skyddsform: Fågelskyddsområde, Natura 2000
Läge: Näsuddens sydvästra del.

Kontakt