Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norsholmen

Norsholmen

Norsholmen var en gång i tiden en ö men är numera en halvö mellan Tällevika och Ajkesvik på norra Fårö. Området är i första hand känd som en bra lokal för sträckande och rastande fåglar.

Under våren passerar här bland annat stora mängder sjöfåglar och vadare; i slutet av maj kan till exempel stora flockar av prutgäss ses dra förbi på väg mot sina arktiska häckningsområden. Häckfågelfaunan består bland annat av vadare som skärfläcka, roskarl, brushane och kärrsnäppa och tärnor som silvertärna och småtärna. I månadsskiftet juli/augusti uppehåller sig flockar av kentska tärnor runt holmen.

Norsholmen nås lättast via en gångstig som utgår från Bohakasandet vid Ajkesvikens sydvästra strand.

Under tiden 15 mars-15 juli är det dock förbjudet att röra sig utanför de vägar som markerats på de informationsskyltar som står på flera ställen i fågelskyddsområdet. Det är året runt förbjudet att föra motordrivet fordon inom området.

Norsholmen har inte bara ett intressant fågelliv, utan här finns också ett flertal intressanta växter. Bland annat finns här Gotlands enda förekomst av dvärglåsbräken.

Fakta

Bildat: 1967
Storlek: 137 hektar
Skyddsform: Fågelskyddsområde, Natura 2000
Läge: Mellan Tällevika och Ajkesvik på nordligaste Fårö.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss