Sötvatten

Äldre kartor uppvisar en stor mängd sjöar (på Gotland kallade träsk) och våtmarker på Gotland. Som en följd av omfattande utdikningar under 1800- och början av 1900-talen försvann många av dessa grunda sjöar och Gotland har idag endast runt 50 sjöar med vattenspeglar större än 1 hektar.

Vattendrag

Det finns fler än 60 kustmynnande åar där fiskförekomst konstaterats under någon del av året.

De flesta åarna är påverkade genom kanalisering/utdikning och torkar ut under sommarhalvåret. En anpassning till detta kan ses hos havsöring ynglen som vandrar ut i havet redan under sin första sommar i små och uttorkningskänsliga vattendrag.

För många andra arter är den minskade vattenhållande kapaciteten i landskapet ett mycket stort problem. De arter som under sin livscykel är beroende av kontinuerliga vattenflöden i vattendragen har som regel gått tillbaka. I vattendragen på Gotland rör det framförallt flodkräfta och flodnejonöga.

Flodkräfta

Flodnejonöga

Vattensituationen i länets sjöar är bättre även om sommartorkan påverkar vattenlivet men inte alls i samma utsträckning som i vattendragen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss