Hotade djur och växter

Hotade djur, växter och svampar kan skyddas i naturreservat eller genom fridlysning. Vissa arter är så hotade att det skyddet inte räcker, för dessa arter finns speciella åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen tas fram nationellt av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Fridlysta arter

Det är regeringen som beslutar om fridlysning av en art i Sverige. Fridlysningen kan gälla i hela landet, eller i vissa län. Länsstyrelsen prövar ansökningar om dispens från fridlysning. Vi kan också informera om vilka fridlysta växter och djur som förekommer i länet.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om fridlysning, och listor över alla fridlysta arter.

Fridlysta arter på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vårt arbete med åtgärdsprogram

Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva. Åtgärderna behöver göras på den plats i landskapet där arten eller miljön finns, inte bara inom naturreservat. I varje åtgärdsprogram beskriver vi den hotbild som finns mot arterna och de åtgärder som ska göras för att förbättra för arternas livsmiljöer. Hur många och vilka program Länsstyrelsen arbetar med skiljer sig åt mellan länen. 

Länsstyrelsen genomför åtgärderna tillsammans med markägare och verksamhetsutövare. Vi samarbetar även med frivilliga organisationer, Trafikverket, Skogsstyrelsen och olika skogsbolag. Utan dessa samarbetspartners och deras ekonomiska bidrag skulle vi aldrig kunna genomföra alla nödvändiga åtgärder. Åtgärderna och samarbetet är alltid frivilligt.

Åtgärdsprogram som berör Gotland

Gotland är känd för sin vackra natur - här finns bland annat ängen, alvar, betesmarker, barrskogar och våtmarker. Länet berörs av ett 50-tal åtgärdsprogram med ett 100-tal arter, samt tre åtgärdsprogram för naturtyper. Flera av arterna har sin huvudsakliga, eller rent av enda förekomst på Gotland.

I sidomenyn hittar du mer information om vilka naturtyper det finns på Gotland, och vilka åtgärdsprogram som ingår.

Faktablad för ett antal arter och naturtyper kan laddas ner nedan:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Stortapetserarbi.pdföppnas i nytt fönster 353.3 kB 2018-04-10 14.49
svensk ögontröst.pdföppnas i nytt fönster 630.2 kB 2018-04-10 14.49
Brandinsekter.pdföppnas i nytt fönster 689.6 kB 2018-04-10 14.49
dyngbaggar.pdföppnas i nytt fönster 685.1 kB 2018-04-10 14.49
Dårgräsfjäril.pdföppnas i nytt fönster 539.2 kB 2018-04-10 14.49
Gotlandsranunkel.pdföppnas i nytt fönster 438.9 kB 2018-04-10 14.49
Gotlandssippa.pdföppnas i nytt fönster 786.3 kB 2018-04-10 14.49
Grönfläckig padda.pdföppnas i nytt fönster 568.8 kB 2018-04-10 14.49
hotade arter i täkter.pdföppnas i nytt fönster 810.4 kB 2018-04-10 14.49
Liten havstulpanlav.pdföppnas i nytt fönster 546.5 kB 2018-04-10 14.49
rikkärr.pdföppnas i nytt fönster 403.1 kB 2018-04-10 14.49
sienamusseron.pdföppnas i nytt fönster 450 kB 2018-04-10 14.49
skyddsvärda träd.pdföppnas i nytt fönster 533.7 kB 2018-04-10 14.49
Småfjärilar.pdföppnas i nytt fönster 479.5 kB 2018-04-10 14.49
svartfläckig blåvinge.pdföppnas i nytt fönster 531.1 kB 2018-04-10 14.49
Svartpälsbi.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-04-10 14.49
taggig hjorttryffel.pdföppnas i nytt fönster 488.5 kB 2018-04-10 14.49
täkter.pdföppnas i nytt fönster 774.1 kB 2018-04-10 14.49
violgubbe.pdföppnas i nytt fönster 932.8 kB 2018-04-10 14.49
Väddnätfjäril.pdföppnas i nytt fönster 597.8 kB 2018-04-10 14.49
åkerogräs.pdföppnas i nytt fönster 559.9 kB 2018-04-10 14.49
ädellövsvampar.pdföppnas i nytt fönster 514.1 kB 2018-04-10 14.49
öländsk tegellav.pdföppnas i nytt fönster 618.6 kB 2018-04-10 14.49
Nipsippa2018.pdföppnas i nytt fönster 431.4 kB 2018-04-11 17.11
Blodtoppblomvecklare.pdföppnas i nytt fönster 382.3 kB 2018-04-13 09.47
Lavar på kulturved.pdföppnas i nytt fönster 570.4 kB 2018-04-25 09.36
Dvärglåsbräken.pdföppnas i nytt fönster 569.9 kB 2018-04-10 14.49
dvärgrosettlav.pdföppnas i nytt fönster 369.5 kB 2018-04-10 14.49
fjälltaggsvampar.pdföppnas i nytt fönster 838.8 kB 2018-04-10 14.49

Aktuellt

Under 2019 har haft vi en informationssatsning om vildbin på Gotland, bland annat i form av broschyren Värna väddklint. Här kan man läsa om åtgärder som gynnar vildbin och andra pollinerare. Klicka på bilden eller länken nedan för att läsa broschyren! Den finns även i fysisk form på naturum Gotland samt i Länsstyrelsens reception.

Broschyren Värna väddklintPDF

Framsida Värna väddklint

Hjälp till att rapportera arter

Vissa arter är så sällsynta och så dåligt kända att vi behöver inventera för att se var de finns innan vi börjar med åtgärder. Alla fynd Länsstyrelsen hittar registrerar vi i Artportalen. Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges djur, växter och svampar. Du kan hjälpa till med att rapportera sällsynta (och vanliga) arter. Allmänhetens rapporter är mycket viktiga. Här kan du göra en stor insats!

Artportalenlänk till annan webbplats

Stortapetserarbi

Stortapetserarbi, en rödlistad art som ingår i Åtgärdsprogram för hotade arter. Har du sett en? Rapportera gärna in på artportalen!

Kontakt