Faludden

Faludden

Fågelskyddsområdet omfattar den större delen av halvön Faludden på sydöstra Gotland.

De vidsträckta öppna strandängarna på Faludden hör till de fågelrikaste på Gotland. Här häckar bl.a. stora mängder vadare som rödbena, strandskata, brushane, storspov, rödspov, skärfläcka och kärrsnäppa.

Framför allt under våren – från början av april till mitten av maj – men även under hösten – främst i oktober – rastar tusentals vitkindade gäss på udden, och fågelskyddsområdet har tillkommit främst för att hindra att de betande gässen störs och för att minska skadorna på omgivande åkermarker.

Tillträde förbjudet 15 mars-30 juni och 1 oktober-15 november.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Fakta

Bildat: 1996, utvidgat 1996 och 2001
Storlek: 292 hektar
Skyddsform: Fågelskyddsområde, Natura 2000
Läge: Omfattar stor del av Faludden.