Djurskyddsområden

Djurskyddsområden är ett område av stor betydelse för djurlivet som skyddas med lagstiftning på likartat sätt som för naturreservat.                                              

Möjligheten att skydda ett område som djurskyddsområde regleras i miljöbalken och är främst tänkt för att avsätta fågelskydds- och sälskyddsområden. Det är länsstyrelse eller kommun som genomför skyddet. I ett djurskyddsområde är det förbjudet att vistas under hela eller vissa delar av året.

Kontakt