Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Byggnadsminnen i Dalarnas län

Här hittar du en lista på Dalarnas byggnadsminnen.

Här hittar du en lista på Dalarnas byggnadsminnen. Du kan söka mer information om respektive byggnadsminne i Riksantikvarieämbetets register.

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Avesta kommun

Böösgården Pdf, 3.4 MB.
Jan-Ersgården i Gisselbo Pdf, 1.6 MB.
Klosterskolan Pdf, 1000 kB.
Krylbo stationshus Pdf, 5.3 MB.
Krylbo tingshus Pdf, 5.2 MB.
Sundhcenter (Aaltohuset) Pdf, 1.5 MB.
Tolvmansgården (Karlfeldtsgården) Pdf, 1.6 MB.

Borlänge kommun

Industriskolan i Hushagen Pdf, 1.6 MB.
Rommeheds militärläger Pdf, 2 MB.

Falu kommun

Bult Karl-Eriks stuga Pdf, 1.3 MB.
Carl Larssongården Pdf, 1.2 MB.
Dalregementet I 13 Pdf, 1.7 MB.
Falu gruva med Creutz lave och konsthjulhus Pdf, 3.1 MB.
Falu Rådhuset Pdf, 2 MB.
Gamla bönhuset i Bjursås Pdf, 1.1 MB.
Gamla Stabergs bergsmansgård Pdf, 2.8 MB.
Gruvarbetarstugan i Östanfors Pdf, 1.5 MB.
Hammars konditori och komministerbostaden Pdf, 2.1 MB.
Hedens bergsmansgård Pdf, 1.9 MB.
Herdins sköljbrygga Pdf, 1.1 MB.
Hult Bergsmansgård Pdf, 689.1 kB.
Konsthallen Pdf, 2 MB.
Kopparvågen Pdf, 2 MB.
Kronobränneriet Pdf, 3.2 MB.
Linnés bröllopsstuga Pdf, 1.2 MB.
Logen Wasa minne Pdf, 745.3 kB.
Moriska gården och Lustgården i Grand hotell Pdf, 2.6 MB.
Munktellska huset Pdf, 2.1 MB.
Parloge i Nyhyttan Pdf, 2 MB.
Prostgården Pdf, 1.3 MB.
Silverhyttan, Vitriolverket och Extraktionsverket Pdf, 2.5 MB.
Solgruvestugan i Vintjärn Pdf, 1.8 MB.
Stora Hyttnäs Pdf, 1.8 MB.
Thunströms köpmansgård Pdf, 1.9 MB.
Tvärrns gård Pdf, 1.4 MB.
Villa Bergalid Pdf, 2.9 MB.
Vilkesbacka Pdf, 1.9 MB.

Gagnefs kommun

Finn Olars loftbod Pdf, 1.9 MB.

Hedemora kommun

Bos-Kalles gård Pdf, 1.2 MB.
Elkyrkan Pdf, 1.1 MB.
Gamla apoteket Pdf, 2 MB.
Garpenbergs herrgård Pdf, 1.4 MB.
Gruvkapellet i Garpenberg Pdf, 765.2 kB.
Norns bruk Pdf, 2.9 MB.
Perssonska gården Pdf, 1.1 MB.
Sahlbergska Pdf, 725.7 kB.
Stjärnsunds herrgård och smedja Pdf, 1.7 MB.
Teaterladan Pdf, 1.3 MB.
Wahlmanska varmbadhuset Pdf, 2.2 MB.

Leksands kommun

Berg Olles parhärbre Pdf, 1.4 MB.
Fräsgården i Ytterboda Pdf, 1.4 MB.
Hembygdsgården Holen Pdf, 1 MB.
Hildasholm Pdf, 2 MB.
Härbren i Almo Pdf, 1.3 MB.
Kaptensgården i Tibble Pdf, 1.5 MB.
Kockes hemfäbod Pdf, 1.9 MB.
Normansgården Pdf, 2.4 MB.
Siljansgårdens loftbod Pdf, 2 MB.
Villa Björkbacken och Holpersgården Pdf, 2.1 MB.

Ludvika kommun

Cassels donation Pdf, 2 MB.
Gonäs bergsmansgård Pdf, 1.8 MB.
Grangärde prästgård Pdf, 1.8 MB.
Hyttarbetarkasern i Laxsjön Pdf, 1.4 MB.
Ludvika bergsmansgård Pdf, 1.5 MB.
Maskinhuset i Grängesberg Pdf, 1.8 MB.
Spannmålsmagasin i Nyhammar Pdf, 1.3 MB.
Stora Hagen, hus nr 22 Pdf, 1.9 MB.
Storgården i Brunnsvik Pdf, 1.9 MB.
Sunnansjö herrgård Pdf, 2.7 MB.

Malung-Sälens kommun

Lassarsmedjan Pdf, 2.3 MB.
Olnispagården Pdf, 1.8 MB.
Transtrands prästgård Pdf, 1.1 MB.

Mora kommun

Medeltida härbre Saréns i Färnäs Pdf, 1.3 MB.
Medeltida härbre samt tröskloge Olperås i Färnäs Pdf, 1 MB.
Medeltida härbre i Öna Pdf, 1.3 MB.
Södra Flenarnas fäbod Pdf, 1.7 MB.

Orsa kommun

Gamla bönhuset i Skattungbyn Pdf, 1.5 MB.

Rättviks kommun

Blånnesladan i Gärdsjö Pdf, 1 MB.
Danielsgården Pdf, 2 MB.
Kägelbanan i Dådran Pdf, 1.7 MB.
Gammelstan i Norrboda Pdf, 2 MB.
Hvilans societetspaviljong Pdf, 1.8 MB.
Matsgården Pdf, 2.2 MB.
Medeltida härbre i Altsarbyn Pdf, 1.7 MB.
Ria Klockargården i Bingsjö Pdf, 912.9 kB.
Solgården Pdf, 1.7 MB.
Spiksmedja i Dådran Pdf, 1.7 MB.
Söderås missionshus Pdf, 1.2 MB.
Tånggården Pdf, 1.3 MB.

Smedjebackens kommun

Hedbyns bergsmansgård Pdf, 1.9 MB.
Malingsbo herrgård Pdf, 2 MB.
Smedjebackens järnvägsstation Pdf, 1.4 MB.

Säters kommun

Kaplansgården i Stora Skedvi Pdf, 555 kB.
Lindbomska gården Pdf, 1.4 MB.

Vansbro kommun

Lisskvarngården Pdf, 1 MB.
Utanheds såg och kvarn Pdf, 2 MB.
Vansbro järnvägsstation Pdf, 1.6 MB.

Älvdalens kommun

Bolsågen Pdf, 798.1 kB.
Gamla skolan i Mångsbodarna Pdf, 2 MB.
Kyrkhärbret och loftboden Pdf, 1.8 MB.
Lomviksgården Pdf, 1.2 MB.
Nya porfyrverket Pdf, 2.4 MB.
Älvdalens tingshus Pdf, 1.6 MB.

Sök tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från oss för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta gärna oss innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

Så här ansöker du

 1. Fyll i blanketten:

  Ansök om tillstånd för ändring av byggnadsminne, pdf Pdf, 174.4 kB.
 2. Skicka ifylld blankett via e-post till Länsstyrelsen eller med post:
  E-post till Länsstyrelsen i Dalarnas län

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  79184 Falun

Sök byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från oss för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska du vända dig till respektive kommun.

Kontakt

Gällande Avesta, Gagnef, Malung-Sälen och Vansbro:

Lovisa Lindberg

Antikvarie

Gällande Borlänge, Mora, Orsa och Rättvik:

Ulrika Jansson

Antikvarie

Gällande Falun, Hedemora och Säter:

Olle Lind

Antikvarie

Gällande Leksand, Ludvika, Smedjebacken och Älvdalen:

Anna Hagland

Antikvarie

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss