Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplats Länk till annan webbplats.

Här hittar du en lista på Dalarnas byggnadsminnen. Du kan söka mer information om respektive byggnadsminne i Riksantikvarieämbetets register.

Avesta kommun

Böösgården
Jan-Ersgården i Gisselbo
Klosterskolan
Krylbo järnvägsstation
Krylbo tingshus
Sundhcenter (Aaltohuset)
Tolvmansgården (Karlfeldtsgården)

Borlänge kommun

Industriskolan i Hushagen
Rommehedslägret

Falu kommun

Bult Karl-Eriks stuga
Carl Larssongården
Dalregementet I 13
Falu gruva med Creutz lave och konsthjulhus
Falu rådhus
Gamla bönhuset i Bjursås
Gamla Stabergs bergsmansgård
Gruvstuga i Östanfors
Hammars konditori och komministerbostaden
Hedens bergsmansgård
Herdins sköljbrygga
Hult bergsmansgård
Konsthallen
Kopparvågen
Kronobränneriet
Linnés bröllopsstuga
Logen Wasa minne
Moriska gården och Lustgården i Grand hotell
Munktellska huset
Parloge i Nyhyttan
Prostgården i Falun
Silverhyttan, Vitriolverket och Extraktionsverket
Solgruvestugan i Vintjärn
Stora Hyttnäs
Thunströms köpmansgård
Tvärrns gård
Villa Bergalid

Gagnefs kommun

Finn Olars loftbod

Hedemora kommun

Bos-Kalles gård
Gamla apoteket
Garpenbergs herrgård
Gruvkapellet i Garpenberg
Norns bruk
Perssonska gården
Stjärnsunds herrgård och smedja
Teaterladan
Wahlmanska varmbadhuset

Leksands kommun

Berg Olles parhärbre
Fräsgården i Ytterboda
Hembygdsgården Holen
Hildasholm
Härbren i Almo
Kaptensgården i Tibble
Kockes hemfäbod
Normansgården
Siljansgårdens loftbod
Villa Björkbacken och Holpersgården

Ludvika kommun

Cassels donation
Gonäs bergsmansgård
Grangärde prästgård
Hyttarbetarkasern i Laxsjön
Ludvika bergsmansgård
Maskinhuset i Grängesberg
Spannmålsmagasin i Nyhammar
Stora Hagen, hus nr 22
Storgården i Brunnsvik
Sunnansjö herrgård

Malung-Sälens kommun

Olnispagården
Transtrands prästgård

Mora kommun

Medeltida härbre Saréns i Färnäs
Medeltida härbre samt tröskloge Olperås i Färnäs
Södra Flenarnas fäbod

Orsa kommun

Gamla bönhuset i Skattungbyn

Rättviks kommun

Blånnesladan i Gärdsjö
Danielsgården
Kägelbanan i Dådran
Gammelstan i Norrboda
Hvilans societetspaviljong
Matsgården
Medeltida härbre i Altsarbyn
Ria Klockargården i Bingsjö
Solgården
Spiksmedja i Dådran
Söderås missionshus
Tånggården

Smedjebackens kommun

Hedbyns bergsmansgård
Malingsbo herrgård
Smedjebackens järnvägsstation

Säters kommun

Kaplansgården i Stora Skedvi

Vansbro kommun

Lisskvarngården
Utanheds såg och kvarn
Vansbro järnvägsstation

Älvdalens kommun

Bolsågen
Folkskolan i Mångsbodarna
Kyrkhärbret och loftboden
Lomviksgården
Nya porfyrverket
Älvdalens tingshus

Sök tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från oss för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå:

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas:

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta gärna oss innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

Så här ansöker du

 1. Fyll i blanketten

  Ansökan om tillstånd för ändring av byggnadsminne Pdf, 138 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka ifylld blankett via e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  79184 Falun

Sök byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från oss för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att:

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska du vända dig till respektive kommun.

Kontakt

Gällande Avesta, Gagnef, Malung-Sälen och Vansbro:

Lovisa Lindberg

Antikvarie

Gällande Borlänge, Mora, Orsa och Rättvik:

Ulrika Jansson

Antikvarie

Gällande Falun, Hedemora och Säter:

Olle Lind

Antikvarie

Gällande Leksand, Ludvika, Smedjebacken och Älvdalen:

Anna Hagland

Antikvarie