Inspiration – Klimatklivet

Här hittar du goda exempel på åtgärder som fått stöd från Klimatklivet.

Fastighetsbolaget Familjebostäder i Göteborg förbereder sig för en växande efterfrågan på hemmaladdning av elbil. De har satt upp laddningsstationer i ett av sina boendegarage i centrala Göteborg.

Laddningsstationer för elbil i flerbostadshus - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) Länk till annan webbplats.

Med investeringsstöd från Klimatklivet kunde två företag bygga gastankstationer och köpa in lastbilar som nu körs på lokalproducerad biogas. Åtgärderna minskar utsläppen med 5 199 ton koldioxid per år.

Lokalt producerad biogas - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) Länk till annan webbplats.

På naturbruksskolorna i Västra Götaland övar eleverna på att köra skogsbruksmaskiner i virtuell miljö, med hjälp av innovativ simuleringsteknik. Satsningen har fått stöd från Klimatklivet, och förväntas minska utsläppen med mer än tusen ton koldioxid om året. Dessutom blir undervisningen både säkrare och mer effektiv.

Undervisning i simulator minskar utsläppen - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) Länk till annan webbplats.

Många lantbruk vill producera el med gårdens gödsel. Under 2022 fick rekordmånga lantbrukare stöd från Klimatklivet för att producera el från biogas. En av dessa gårdar är Fröstorps mjölk i Västergötland. Genom en ny biogasanläggning kommer de att bli helt självförsörjande på el. Investeringen kommer inte bara producera el och minska klimatpåverkan, den bidrar också till att trygga livsmedelsproduktionen.

Biogas från gödsel gör Fröstorp självförsörjande på el (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Nuntorps Gård, som drivs av Richard och Anna Johansson, har ett stort fokus på den gröna näringens utveckling. För några år sedan sökte Richard stöd från Klimatklivet för att investera i en biokolspanna. Idag finns biokolspannan på plats och producerar värme till de olika fastigheterna på Nuntorp. Dessutom generar pannan biokol som används som jordförbättringsmedel.

Biokolpanna på Nuntorp Gård (pdf-fil) Pdf, 398.2 kB.

Bolaget som trafikerar sträckan mellan Strömstad och Kosteröarna, Koster Marin AB, har elektrifierat en av sina passagerarfärjor. Detta tack vare stöd från Klimatklivet. Förutom minskade utsläpp av växthusgaser innebär investeringen också att föroreningar och buller i princip upphör, vilket är extra viktigt i detta känsliga naturområde.

Nu kan du ta elfärjan till Kosteröarna (pdf-fil) Pdf, 296.1 kB.

Följ med till trakterna kring Hjo där Patrik Johansson investerat i ett elektrifierat bevattningssystem med stöd från Klimatklivet. Förutom att stärka gårdens beredskap vid torka så minskar åtgärden också förbrukningen av diesel. Artikeln är publicerad i tidningen Jordbiten, se sida 16-17.

Länsstyrelsens tidning Jordbiten, nr 3 2023 Pdf, 1.7 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss